Konferencija – Simpoziumas – Forumas

2023 m. vasario 26 d. – kovo 1 d. | Schloss Hohenkammer, netoli Miuncheno, Vokietija

REGISTRACIJA iki sausio 8 d. 

Jau ketvirtą kartą Europos mobilumo mokymosi tikslais platforma (EPLM) organizuoja konferenciją „Sustain-Mobility”, kurios metu gilinamąsi į tvarumo ir mobilumo temas bei jų ryšį. 

EPLM siekia gerinti jaunimo mobilaus mokymosi kokybę bei gilinti „Erasmus+” ir Europos solidarumo korpuso (ESK) prioritetinių sričių (tarp kurių ir tvarumas) įsisavinimą bei įgyvendinimą. Skatindama jaunimo darbo praktikos, mokslinių tyrimų, politikos bei jaunimo patirčių sąlytį, EPLM į konferenciją kviečia:

  • jaunimo bei NVO darbuotojus, turinčius patirties su mokymosi mobilumo projektais bei norinčius nagrinėti tvarumą šiame kontekste;
  • pilnamečius jaunuolius, norinčius pasidalinti savo mobilumo mokymosi tikslais patirtimis, kurios prisidėjo prie tvarumo puoselėjimo;
  • lokalios, regioninės ar nacionalinės jaunimo politikos formuotojus;
  • nacionalinių agentūrų darbuotojus, besidominčius, kaip skirti daugiau dėmesio tvarumui ES jaunimo programose. 

Konferencijos metu bus siekiama:

  • ieškoti būdų, kaip užtikrinti tvaresnius procesus prieš, per ir po mokymosi mobilumo projektus;
  • plėsti dalyvių požiūrį į tvarumą nagrinėjant jo sociokultūrinius, ekonominius ir aplinkosauginius aspektus ir kaip jie atsiskleidžia jaunimo mokymosi mobilume;
  • kelti ir nagrinėti dilemas, susijusias su mobilumu mokymosi tikslais ir tvarumu;
  • aptarti gerąsias dalyvių tvarumo praktikas, identifikuoti problemas ir galimus sprendimus bendradarbiaujant bei ieškant paramos. 
  • kurti ryšius tarp suinteresuotųjų, organizacijų bei iniciatyvų, dirbančių su tvarumu jaunimo mobilumo mokymosi tikslais srityje;
  • išryškinti tvarumo mokymosi mobilume sąsajas su kitomis „Erasmus+” ir ESK prioritetinėmis sritimis. 

Konferencijoje dalyvaus apie 150 dalyvių, tačiau šalį atstovauti galės tik keturi asmenys, tad suskubkite registruotis! 

Primename, kad apgyvendinimo, maitinimo, kelionės ir konferencijos išlaidos yra pilnai kompensuojamos. 

Plačiau apie konferenciją: SALTO-YOUTH