Mokymo kursai

Birželio 21-27 d., 2022 | Vokietija

Registracija iki baladžio 28 d.: SALTO-YOUTH

Ši penkių dienų mokymosi patirtis padės patyrusiems mokymų vadovams apmąstyti skaitmeninę dimensiją savo darbe. COMETS serijos veiklos grindžiamos tarptautiniu mastu dirbančių mokymų vadovų ETS kompetencijų modeliu.

Šiuose COMETS mokymuose bus nagrinėjama naujai pridėta skaitmeninė ETS kompetencijos modelio, skirto mokymų vadovams dimensija. Skaitmeninė dimensija nėra atskira kompetencijų sritis, bet buvo integruota į visą kompetencijų modelį.

Kaip tarptautinio darbo su jaunimu mokymų vadovų profesinio mokymosi erdvė, COMETS suteikia mokymų vadovams galimybę reflektuoti apie savo požiūrį į tam tikrą kompetencijos sritį. Pastaraisiais metais sparčiai išpopuliarėjus nuotoliniam mokymui, o skaitmeninei dimensijai tampant vis didesne darbo su jaunimu mokymų dalimi, šia veikla siekiama suteikti erdvės apmąstyti savo praktiką skaitmeninėje aplinkoje.

Tai nėra klasikiniai mokymo kursai įrankių gavimo ir praktinio aspektų tobulinimo prasme. COMETS mokymai yra daugiau introspekciniai, reikalaujantys  savo praktikos, požiūrio, supratimo ir elgesio pasitikrinimo, taip pat noro tobulėti savo praktikoje.

Šių COMETS mokymų tikslai yra: 

  • Reflektuoti apie skaitmeninės dimensijos didėjimą mokymų vadovų darbe
  • Reflektuoti apie savo, kaip mokymų vadovo, tapatybę ir vaidmenį skaitmeninėje srityje
  • Reflektuoti apie savo, kaip skaitmeninės dimensijos mokymų vadovo, požiūrį ir vertybes
  • Grupės dinamikos nuotoliniame kontekste ir visos skaitmeninės dimensijos tyrinėjimas
  • Reflektuoti apie savo atsakomybę už dalyvių saugumą ir privatumą skaitmeniniame kontekste
     

Visi COMETS  mokymai remiasi COMETS principais.

TIKSLINĖ GRUPĖ:

COMETS yra mokymosi patirtis pažengusiems (Europos) jaunimo srities mokymų vadovams. Mokymai remiasi tarpusavio mokymosi patirtimi,  todėl dalyviai turi turėti mokymo praktikos ir darbo su jaunimu patirties bei gebėti įvertinti ir reflektuoti apie save ir savo praktiką.

KOMANDA

Šių COMETS kursų mokymų vadovų komandą sudaro Nik Paddison ir Sabrina Apitz.

ORGANIZATORIAI

Mokymus įgyvendina Vokietijos ERASMUS + Nacionalinė agentūra Youth JUGEND für Europe ir SALTO mokymo ir bendradarbiavimo išteklių centras.
 

INFORMACIJA APIE COVID-19

Užsiėmimą planuojama organizuoti gyvai. Įsigalėjus Covid-19 pandemijai ir atsiradus trukdžių keliauti, JUGEND für Europa ir Salto T&C pasilieka teisę atšaukti gyvą veiklą ir ją organizuoti nuotoliu.

JUGEND für Europa užtikrins, kad šios veiklos metu būtų taikomos saugos ir higienos priemonės, reikalingos Covid-19 pandemijos valdymui. Visi dalyviai bus apgyvendinti vienviečiuose kambariuose. Veiklose bus naudojamos veido kaukes ir laikomasi saugių atstumų arba veikla bus vykdoma pagal renginio metu galiojančias saugos rekomendacijas. Apie šias priemones dalyviai bus informuoti prieš renginį.

JUGEND für Europa, Salto T&C ir renginio / seminaro vieta laikysis ir taikys visas Vokietijos vyriausybės, sveikatos departamento, federalinių žemių ir regionų savivaldybių COVID-19 sveikatos ir saugos gaires, kurios galios seminaro metu.

Detalus saugumo protokolas bus paskelbtas maždaug mėnesį prieš veiklą.

Registracija iki baladžio 28 d.: SALTO-YOUTH