Seminaras

Birželio 6-9 d., 2023 m. | Bona, Vokietija

REGISTRACIJA iki gegužės 3 d. 

Jeigu jūs:

  • esate aukštojo mokslo, profesinio mokymo, asociacijų ir darbo su jaunimu sektoriaus atstovai, jaunimo tyrėjai;
  • aktyviai dalyvaujate rengiant ir įgyvendinat su jaunimu dirbančių asmenų mokymo programas;
  • jau esate patyrę, eksperimentavę ar praktiškai bandę integruoti europietišką dimensiją savuosiuose kontekstuose ir norėtumėte tolesnės paramos ar palaikymo…

… tuomet šis seminaras yra kaip tik jums!

Birželio 6-9 dienomis Bonoje formalaus ir neformalaus švietimo atstovai nagrinės, dalinsis ir diskutuos, kaip toliau integruoti europietiškąją dimensiją (t.y. europietiškasis edukacinis ir vertybinis darbo su jaunimu pagrindas, Europos jaunimo strategija ir darbo su jaunimu darbotvarkė, Europos mobilumo vaidmuo darbe su jaunimu) jaunimo darbuotojų rengime bei mokymuose.

Seminare bus gvildenami šie klausimai:

  • Kaip europietiškoji dimensija yra integruota formaliajame ir neformaliajame jaunimo darbuotojų ugdyme?
  • Kiek „politiška” yra jaunimo darbuotojų praktika bei išsilavinimas?
  • Kaip jaunimo darbuotojai reflektuoja savo politinę, socialinę, asmeninę poziciją tam tikrų temų, klausimų ir tikslinių grupių atžvilgiu?
  • Kaip jaunimo darbuotojai sužino apie Europos politiką ir pilietinį ugdymą?
  • Kaip tarptautinio mobilumo programos gali būti integruotos ar susietos su švietimo ir mokymo programomis?

Renginiu siekiama suteikti erdvę dalintis ir reflektuoti poreikius bei realijas, skatinti praktikų bei tyrėjų bendradarbiavimą. Atrinktų dalyvių laukia pristatymai, diskusijos, interaktyvios sesijos ir dirbtuvės, kurios padės susieti teoriją su praktika, stiprinti europietiškąją dimensiją darbo su jaunimu sektoriuje, taip keliant ir paties sektoriaus darbo kokybę. 

Seminare dalyvaus 25-30 atstovų iš įvairių „Erasmus+” programoje dalyvaujančių šalių, kuriems bus suteiktas apgyvendinimas ir maitinimas, o kelionės bei seminaro išlaidos bus kompensuojamos. 
Susipažinkite artimiau: SALTO-YOUTH