Mokymų kursai

2024 m. spalio 14-19 d. | Norvegija

REGISTRACIJA iki rugpjūčio 25 d.

„EYE Opener“ – tai tarptautinė mokymosi patirtis, skirta jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų komandoms, norinčioms išmokti, kaip rengti kokybiškus jaunimo mainų projektus, kuriems galima gauti „Erasmus+“ dotacijas. 

Šių mokymų metu daug dėmesio bus skiriama kokybės reikšmei jaunimo mainuose. Taip pat dalyvių lauks galimybė kartu su potencialiais partneriais plėtoti konkrečias projektų idėjas. Šie mokymai gali būti gera proga gauti viską, ko reikia, kad galėtumėte pateikti paraišką artėjant „Erasmus+“ programos terminui.

Šių mokymų programa bus grindžiama mokymusi per praktiką ir apims simuliacines užduotis, žaidimus, informacines sesijas, seminarus, refleksijas ir grįžtamojo ryšio teikimą. Mokymų metu bus įgyvendinami užsiėmimai tiek su visa grupe, tiek ir su atskiromis grupelėmis. Taip mokymasis bus pritaikytas prie skirtingų jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų poreikių. Tai, kad mokymuose dalyvauja jauni žmonės, suteikia procesui visiškai naują dinamiką. Jaunuoliai iš pirmų lūpų sužinos, kaip planuoti projektą, o dalyvaujančios grupės sužinos daugiau apie produktyvų bendradarbiavimą tarpusavyje.

Mokymų tikslai:

  • Pristatyti, kas yra „Erasmus+“ jaunimo mainai.
  • Suteikti komandinio mokymosi patirties, kaip rengti „Erasmus+“ jaunimo mainų projektus.
  • Išsiaiškinti, kokių įgūdžių, žinių ir nuostatų reikia, kad galėtumėte organizuoti kokybiškus jaunimo mainus.
  • Suteikti daugiau informacijos apie neformalųjį mokymąsi ir jaunų žmonių dalyvavimą mokymosi procese.
  • Išnagrinėti grupės vadovo vaidmenį jaunų žmonių mokymosi procese.
  • Aktyviau įtraukti jaunimą į jaunimo mainų planavimą.
  • Suteikti galimybę susitikti su galimomis partnerių grupėmis ir užmegzti ryšius su kitų šalių atstovais.
  • Skatinti lygiavertę jaunimo ir organizacijų partnerystę. 

Kas gali dalyvauti mokymuose?

Norint dalyvauti, reikia suburti komandą, kurią sudarytų mažiausiai vienas jaunimo darbuotojas / suaugęs vadovas ir vienas jaunuolis iš tos pačios organizacijos / grupės, kuri norėtų išmokti organizuoti jaunimo mainus. Komandos vardu siunčiate tik vieną paraišką. Jūs negalite teikti paraiškos kaip pavienis asmuo.

  • Vadovas (vyresnis nei 18 metų) bus atsakingas už savo komandoje esantį (-čius) nepilnametį (-ius) asmenį (-is). Tai asmuo, kuris tiesiogiai bendrauja su jaunais žmonėmis ir yra įsipareigojęs ateityje kartu su jaunimu įsitraukti į jaunimo mainų plėtrą. Gali dalyvauti 2 vadovai, jeigu tai pagrįsite.
  • 1-2 jaunuoliai (15-18 metų), kurie nori dalyvauti planuojant ir organizuojant būsimus jaunimo mainus.

Labai svarbu, kad visi komandos nariai sugebėtų bendrauti anglų kalba.

Primename, kad atrinktoms komandoms dalyvavimas pilnai finansuojamas!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH