Mokymo kursai

Liepos 14-19 d., 2022 | Bukareštas, Rumunija

Registracija iki gegužės 31 d.: SALTO-YOUTH

Šiuose mokymo kursuose išmoksite visus pagrindus, reikalingus organizuoti jaunimo mainus ir teikti paraišką dėl Erasmus+ jaunimo programos finansavimo, daugiausia dėmesio skiriant projektams, kuriuose jaunimas aiškiai įtraukiamas nuo pat proceso pradžios.

Bendras aprašymas

Mokymų tikslas – darbo su jaunimu srityje dirbantiems specialistams pasiūlyti tarptautinio mokymosi patirtį, leidžiančią jiems tobulinti savo kompetencijas kuriant kokybiškus jaunimo mainų projektus.

Mokymai remiasi jaunimo mainų kokybės pagrindu. Taip pat bus suteikiama erdvė plėtoti konkrečias projektų idėjas (kuriant kokybiškas partnerystes), skirtas teikti paraiškas būsimuose Erasmus+ Veiklus jaunimas programos paraiškų terminuose.

Uždaviniai:

  • teikti informaciją apie „Erasmus+ Veiklus jaunimas“ jaunimo mainus
  • suteikti grupinio mokymosi patirtį jaunimo mainų projekto kūrimo procese
  • ugdyti pagrindinius įgūdžius, žinias ir nuostatas, reikalingas organizuojant jaunimo mainus
  • padėti suprasti neformalųjį mokymąsi ir jaunų žmonių dalyvavimą mokymosi procese
  • ištirti grupės lyderio vaidmenį jaunų žmonių mokymosi procese
  • skatinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą planuojant jaunimo mainus
  • pasiūlyti galimybę susitikti su galimomis partnerių grupėmis ir užmegzti ryšius kitose šalyse
  • skatinti jaunų žmonių ir organizacijų lygiateisiškumą

Tai, kad jaunimas gali dalyvauti mokymuose, suteikia procesui visiškai naują dinamiką. Jaunimas iš pirmų lūpų gauna žinių apie projektų kūrimą, o bendradarbiavimas tarp jaunimo lyderių ir jaunimo gerėja.

Kai kurios užduotys atliekamos nacionalinėse grupėse, kai kurios – jaunimo/jaunimo lyderių grupėse ir lyginami rezultatai. Mokymai parodo jaunų žmonių gebėjimus savarankiškai planuoti projektus.

Tikslinė grupė

Max 40 dalyvių 
1 SUAUGĘS LYDERIS (virš 18 metų), kuris tiesiogiai bendrauja su jaunimu ir yra įsipareigojęs ateityje plėtoti jaunimo mainus kartu su jaunais žmonėmis. 
1 ar 2 JAUNI ŽMONĖS: tarp 15-18 metų amžiaus
Tiek jaunimo darbuotojai, tiek jaunimas turės bendrauti anglų kalba

Programa:

Šie mokymai yra mokymosi veikiant patirtis, paremta simuliacinėmis veiklomis, kurias papildo seminarai, informacinės sesijos, grupės dinamikos gerinimo veiklos ir yra baigiamos vertinimu.

Atvykimo į Rumuniją diena: Liepos 14 d., 2022
Veiklos dienos: Liepos 15-18 d., 2022
Išvykimo diena: Liepos 19 d., 2022
Atsižvelgiant į liepos mėn. pandeminę situaciją Rumunijoje, gyvai organizuojamose veiklose gali būti prašoma pateikti COVID žaliąjį sertifikatą!

Galimi atsisiuntimai: