Mokymo kursai

2022 vasario 15-18 d. | Nuotoliu, Rumunija

Mokymo kursai apie sėkmingą paraiškų rašymą kartu su klasikinio kontaktų užmezgimo seminaro elementais – apie žaliąjį švietimą Europoje ir šio prioriteto įgyvendinimą bendradarbiavimo partnerystėse.

Šis renginys tai mokymo kursai apie sėkmingą paraiškų rašymą, derinami su klasikinio kontaktų užmezgimo seminaro elementais. Į jį susirinks atstovai iš jaunimo organizacijų, mokyklų, profesinio mokymo organizacijų, universitetų, viešųjų įstaigų ir valdžios institucijų, NVO, įmonių ir kt.

Teminis dėmesys bus skiriamas žaliajam švietimui Europoje ir šio prioriteto įgyvendinimui bendradarbiavimo partnerystėse ir mažos apimties partnerystėse. „Erasmus+“ programa suteikia galimybę ir tinkamas priemones ugdyti žaliąsias kompetencijas ir prisidėti prie tvaraus požiūrio.

Daugiau apie žalią ir tvarią plėtrą:

Sveiki atvykę į mūsų planetą, mūsų ateitį | Mūsų planeta, mūsų ateitis

Žaliosios jaunimo informacijos paslaugos

Dalyvių profilis:

• Atstovauti organizacijai, veikiančiai vienoje iš šių sričių: jaunimo, mokyklinio ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, aukštojo mokslo;

• Organizacija turi bent vieną ankstesnę patirtį Erasmus+ bendradarbiavimo partnerysčių projekte kaip projekto partnerė arba kaip projekto koordinatorė;

Ankstesnė patirtis  nėra reikalinga mažos apimties partnerysčių projektui;

• Noras ir motyvacija rašyti, teikti ir įgyvendinti projekto paraišką;

• Turi visišką atstovaujamos organizacijos paramą ir sutikimą dalyvauti partnerystėse;

• Laisvai kalbantis angliškai;

• Galėti dalyvauti visas 4 renginio dienas ir norėti pildyti  projekto paraišką.

Mokymų kursų tikslai:

• Suteikti informaciją, reikalingą suprasti ir įgyvendinti Erasmus+ bendradarbiavimo partnerystes ir mažos apimties partnerystes.

• Sudaryti erdvę dalytis žiniomis ir patirtimi tarp organizacijų, dalyvaujančių įvairiose mokymosi veiklose.

• Sukurti erdvę ir kontekstą partnerysčių, galinčių teikti kokybiškas paraiškas ir jas efektyviai įgyvendinti, plėtrai.

`             • Pasiūlyti bendrą darnaus vystymosi, švietimo principų ir žaliųjų praktikų įvairiose organizacijose ir iniciatyvose supratimą.

Renginio metu dalyviai naudosis interaktyviais skaitmeniniais metodais, sutelks dėmesį į darbo tarptautiniuose projektuose sampratų ir specifikos supratimą. Mokymo kursuose bus naudojami įvairūs darbo metodai: mokymai, seminarai, fasilituojamos diskusijos, o darbo rezultatai bus pristatyti plenarinėse sesijose. Užsiėmimus ves patyrę fasilitatoriai, puikiai išmanantys mokymosi procesą ir bendradarbiavimo partnerystes pagal Erasmus+ programą. Komentarus ir rekomendacijas pateiks Rumunijos NA ekspertai.

Trukmė:

4 dienos su 2 sesijomis per dieną Zoom platformoje (10.00-14.00 CET, su pertrauka)

Metodas: Dirbsime skirtingose ​​grupėse su abejais bendradarbiavimo partnerysčių veiksmais: viena grupė  dirbs su bendradarbiavimo partnerystėmis, kita – su mažos apimties partnerystėmis.

! Jei būsite atrinktas, prašome suderinti savo dienotvarkę su renginiu, mums reikės 100% dalyvavimo įsipareigojimo.

Rekomenduojama: Jaunimo darbuotojams, jaunimo projektų vadovams.

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH