El. mokymasis

Liepos 18 d., 2023 m. | nuotoliu, Italija

REGISTRACIJA iki liepos 13 d. 

Ar jūs esate užsidegę jaunuolių palaikymu ir lydėjimu asmeniniame ir profesiniame kelyje?

Ar tikite visų gyvų būtybių tarpusavio ryšiu bei norite skatinti glaudesnį santykį tarp jaunimo ir gamtos pasaulio?

„Mentorystė per gamtą” – tai ypatinga proga pagilinti savo supratimą ir praplėsti savo mentorystės prieigą su ekocentriniu žiūros kampu. Šie mokymai apims įvairius metodus, susijusius su gamta, sąmoningumu, įsikūnijimu, eko menu, poezija su ekocentrine prieiga. 

Seminaro metu bus orientuojamasi į:

  • Mentorystės per gamtą meną. Mokymuose bus nagrinėjama ekocentrinė žiūra, kuri puoselėja gilesnį ryšį tarp gamtos ir jaunimo, pripažįstant tarpusavio priklausomybę. Gamta šiuo atžvilgiu yra suprantama kaip vienas iš mentorių. 
  • Sąmoningumą ir įsikūnijimą. Dalyviai, pasitelkdami šias praktikas, mokinsis būti susitelkę ir empatiški, taip užtikrindami saugią erdvę mentoriaujamam asmeniui augti.
  • Poeziją ir eko meną. Transformuojanti šių menų galia gali skatinti saviraišką, refleksiją, vaizduotę ir ekologinį mąstymą. 
  • Žemės-širdies bendruomenę. Internetinis seminaras – tai ir proga susitikti su bendraminčiais mentoriais, kuriems rūpi jaunimo ir aplinkos gerovė. Naujos pažintys gali prisidėti prie naujų bendradarbiavimo galimybių ir inovatyvių mentorystės prieigų atsiradimo. 

Nuotoliniuose mokymuose yra kviečiami dalyvauti jaunimo mentoriai, darbuotojai, lyderiai, projektų vadovai, tyrėjai ir politikos formuotojai, mokymų vadovai, kuriems yra artimos šios temos. Dalyvavimui nėra reikalinga išankstinė patirtis mentorystėje ar meniniai įgūdžiai – svarbiausia būti smalsiam, atviram ir nusiteikusiam mokytis ir augti mentorystės srityje. 

Seminaras vyks liepos 18 d. 19:00-21:00 valandomis Lietuvos laiku.

Mokymai turi ribotą vietų kiekį ir yra organizuojami Graikijos ir Italijos nevyriausybinių organizacijų, neturi „Erasmus+” finansavimo. Todėl yra prašoma pasirinktino dydžio 20-50 Eurų mokesčio, norint užtikrinti tokių iniciatyvų kokybę ir tęstinumą. 
Jeigu norėtumėte sužinoti apie seminarą daugiau, kviečiame skaityti čia: SALTO-YOUTH