Partnerysčių stiprinimo veikla

Lapkričio 27 – gruodžio 1 d., 2023 m. | Stokholmas, Švedija

REGISTRACIJA iki rugsėjo 15 d. 

Nedidelio masto partnerystės – tai supaprastintas būdas pasinaudoti „Erasmus+” jaunimo programos teikiamomis galimybėmis organizacijų strateginiam vystymui. Nedidelio masto partnerystės padeda organizacijoms plėtoti savo kokybę ir gebėjimus, užtikrinant jų tęstinumą. Beje, šis projekto tipas puikiai tinka nedidelėms, vietinėms ir dar nepatyrusioms organizacijoms, kurios norėtų įgyvendinti pirmąjį tarptautinį projektą, partnerystę.

Partnerysčių stiprinimo veikla Švedijoje orientuosis ne tik į nedidelio masto partnerysčių pristatymą, bet ir ypatingą dėmesį skirs įtraukties perspektyvai šio tipo projektuose: kaip darbo su jaunimu specialistai gali pasinaudoti šiais projektais jaunimui su mažiau galimybių įtraukimui ir įgalinimui?

Veikloje dalyviai susipažins su nedidelio masto partnerysčių projektų galimybėmis, idėjomis, sužinos apie išteklius, padedančius organizuoti šiuos projektus. Tai bus erdvė aptarti ir plėtoti projektų idėjas, apmąstyti, kaip užtikrinti šių projektų kokybę bei įtraukties dimensiją. Be abejo, šios dienos bus skirtos ir bendraminčiams sutikti bei megzti naujus ryšius. 

Jeigu esate jaunimo darbuotojas ar projektų vadovas, tiesiogiai dirbantis su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais, galite dirbti anglų kalba ir norėtumėte sužinoti daugiau – esate kviečiami registruotis. 

Atrinktiems dalyviams, kaip visuomet, pagrindinės išlaidos padengiamos!
Plačiau apie partnerysčių stiprinimo veiklą: SALTO-YOUTH