Mokymų kursai

2024 m. lapkričio 11-15 d. | Danija

REGISTRACIJA iki rugsėjo 11 d.

Šiuose mokymuose susipažinsite su įvairiais kokybiško jaunimo mainų projekto rengimo ir vykdymo etapais. Mokymai skirti pradedantiesiems jaunimo mainų ir „Erasmus+“ specialistams, savanoriams ir (arba) profesionaliems jaunimo darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su jaunimu. Mokymų metu bus teikiama pagalba rengiant ir teikiant paraišką pirmiesiems tarptautiniams jaunimo mainams pagal „Erasmus+“ jaunimo programą.

Mokymų bendras tikslas – suteikti tarptautinės mokymosi patirties, kad galėtumėte drąsiau žengti pirmuosius žingsnius organizuojant jaunimo mainus.

Mokymų tikslai:

  • Supažindinti su „Erasmus+“ jaunimo programa, daugiausia dėmesio skiriant jaunimo mainų projektui.  
  • Parodyti, kaip patys jaunuoliai gali dalyvauti planuojant ir vykdant tokius projektus.
  • Suteikti individualią ir grupinę mokymosi patirtį imituojant jaunimo mainų projekto kūrimo procesą.
  • Suteikti reikiamų žinių, įgūdžių ir nuostatų, kad būtų galima organizuoti jaunimo mainus, remiantis neformaliojo mokymosi praktika, principais ir ES jaunimo programų kokybės standartais.
  • Suteikti dalyviams galimybę reflektuoti savo mokymąsi naudojant Youthpass – neformaliojo mokymosi pripažinimo jaunimo srityje strategiją.
  • Suteikti galimybę susitikti su galimais partneriais ir užmegzti ryšius su dalyviais iš kitų šalių.

Mokymų programa: 

Mokymų trumė bus 3 darbo dienos + atvykimo ir išvykimo dienos. Mokymai apims mokymąsi per praktiką, paremtą imitacinėmis užduotimis, sujungtomis su praktiniais seminarais, informaciniais užsiėmimais, veikla, skirta grupės dinamikai gerinti, ir veiklos vertinimu.

Primename, kad atrinktiems kandidatams dalyvavimas pilnai finansuojamas!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH