Turkijoje (Antalijoje) vyksiantys mokymai skirti su jaunimu dirbantiems žmonėms, norintiems kelti jaunimo mainų kokybę. Juose bus gilinamasi, kaip pagerinti projektų, finansuojamų pagal programos „Erasmus+“ KA1 veiksmą, vadybą, bendradarbiavimą su partneriais, veiklų programą ir rezultatų pateikimą.

Šiuose mokymuose, kurie vyks gruodžio 13-18 d., dalyviai galės kritiškai aptarti savo ankstesnių tarptautinių jaunimo mainų patirtis ir įtaką jauniems žmonėms, organizacijoms ir platesnei bendruomenei. Taip pat bus gilinamasi į įvairius projektų kokybės aspektus, pavyzdžiui, į bendradarbiavimą su partneriais, tarpkultūrinį mokymąsi. Dalyviai galės pagerinti skirtingų etapų projektų vadybos kompetencijas.

Mokymai suteiks patirties neformaliojo mokymosi procesuose ir padės suprasti, kaip vykdant projektą paremti jaunus žmones mokymosi kelyje. Taip pat šiuose mokymuose bus skirtas dėmesys, kaip vykdyti jaunimo mainus atsižvelgiant į naujojo programos etapo prioritetus ir pasaulinę pandemiją.

Registruotis kviečiami su jaunimu dirbantys žmonės, jaunimo lyderiai, jaunimo projektų vadovai. Dalyviai turi turėti bent vienų jaunimo mainų organizavimo patirtį organizatorių komandoje.

Dalyvavimas nemokamas, dalyvio indėlis – 10 proc. kelionės išlaidų.

Registracija iki spalio 31 d.

Daugiau informacijos ir registracija: SALTO-YOUTH