Pasaulio piliečių akademija kvečia jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vadovus, esamus ir būsimus jaunimo darbuotojus, jaunimo reikalų koordinatorius ir visus kitus, kuriems rūpi jaunimo įtraukties klausimai, į Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto projekto “Tools for equality and Inclusion in Youth Work“ (BE INclusive) baigiamąjį renginį „Mažiau galimybių turintis jaunimas ir darbas su juo. Kaip paskatinti jų įsitraukimą?“

Renginio metu:

  • Bus apžvelgta jaunimo įtraukties svarba žmogaus teisių ir nediskriminavimo užtikrinimo kontekste;
  • Pateiktas mažiau galimybių turinčio jaunimo grupių Lietuvoje paveikslas, darbo su jomis iššūkiai ir galimi sprendimai bei gerosios patirtys;
  • Pristatyti ir kūrybinių dirbtuvių metu praktiškai išbandyti projekto @inclusive.yw rezultatai.

Renginio metu savo patirtimi dalinsis užsienio ir Lietuvos ekspertai bei projekto @inclusive.yw partneriai.

Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

PROGRAMA

LaikasPranešimo/sesijos tema
10:00 – 10:30Dalyvių registracija, susipažinimo kava/arbata
10:30 – 10:45Sveikinimo žodis
10:45 – 11:15Young people and inclusion within human rights framework Dariusz Grzemny, jaunimo darbuotojas, žmogaus teisių švietimo ekspertas, buvęs Europos Tarybos (angl. Council of Europe) švietimo konsultantas žmogaus teisių švietimo ir jaunimo įtraukties srityse
11:15 – 11:45Mažiau galimybių turintys jauni žmonės ir jų įtrauktis į darbą su jaunimu Lietuvoje Žavinta Pašiulevičė, socialinė darbuotoja, Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ direktoriaus pavaduotoja
11:45 – 12:15Kaip kurti atvirumo ir įtraukties kultūrą darbe su jaunimu? Projekto „Tools for Equality and Inclusion in Youth Work“ rezultatai Indrė Augutienė, mokymų vadovė, Pasaulio piliečių akademijos vadovė
12:15 – 12:30Klausimų-atsakymų sesija
12:30 – 13:30Pietūs
13:30 – 15:00Kūrybinės dirbtuvės „Atviros ir įtraukios jaunimo/su jaunimu dirbančios organizacijos modelis“
15:00 – 15:30Kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas, renginio uždarymas

REGISTRACIJA

Į renginį prašome registruotis, užpildant šią registracijos anketą: https://forms.office.com/r/BCnCvSQYuX

Registracija vyksta iki trečiadienio, gegužės 18 d., 12 val.

KELIONĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

Pageidaujantiems renginio dalyviams kompensuosime jų kelionės išlaidas. Tą galėsime padaryti, gavus jas pagrindžiančius dokumentus (autobuso bilietus, kuro čekius ir kt.):

  • Jeigu į susitikimą atvyksite autobusu ar traukiniu – prašysime Jūsų pateikti originalius kelionės bilietus;
  • Jeigu į susitikimą atvyksite automobiliu – prašysime pateikti automobilio techninio paso kopiją ir kuro įsigijimo originalų kvitą.

MAITINIMAS RENGINIO METU

Renginio metu visus dalyvius vaišinsime kava, arbata, užkandžiais ir pietumis.

PAŽYMOS APIE DALYVAVIMĄ RENGINYJE

Visiems pageidaujantiems renginio dalyviams išduosime pažymas, patvirtinančias jų dalyvavimą renginyje.

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI

Indrė Augutienė

Pasaulio piliečių akademija

T.: (8~616) 15 104

E.p.: indre@pasauliopilietis.lt