Mokymo kursai „Cross Over“ yra ilgalaikio tarptautinio projekto, kuriuo siekiama skatinti sektorių bendradarbiavimą ir stiprinti jaunimo sritį visoje Europoje, dalis.

2022 m. liepos 20-21 d. Vilniuje vyks mokymo kursai „Cross Over“, kurių tikslas – suteikti daugiau informacijos apie „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių ir nedidelio masto partnerysčių jaunimo srityje projektus. Šiais projektais kuriamas ilgalaikis skirtingiems sektoriams priklausančių organizacijų bendradarbiavimas, siekiant inovacijų jaunimo srityje ir ugdomas tarptautiškumas organizacijoje.

Registruotis kviečiame nevyriausybinių organizacijų atstovus (ypač turinčius patirties neformaliojo ugdymo, darbo su jaunimu srityse), valstybinių įstaigų ar savivaldybių darbuotojus, verslo organizacijas (įskaitant socialinius verslus), švietimo sektoriaus (aukštojo mokslo, bendrojo ar profesinio ugdymo, suaugusių švietimo bei kt.) įstaigas. Prioritetas teikiamas organizacijoms, kurios jau yra teikusios bendradarbiavimo partnerysčių projektų paraiškas, bet negavo finansavimo.

Vienai organizacijai mokymuose gali atstovauti du žmonės.

Mokymų metu:

  • Pasidalinsime naujausiomis projektų rengimo taisyklėmis
  • Projektų įgyvendintojai pristatys projektų valdymo ir įgyvendinimo pamokas
  • Išorinė ekspertė dalintis įžvalgomis apie dažniausiai daromas klaidas
  • Turėsite progą tiesiogiai konsultuotis su Agentūros atstovais

Dalyvavimas nacionaliniuose mokymuose nemokamas. Dalyviams iš kitų miestų nei Vilnius suteikiama nakvynė.

Mokymo kursų dalyviams kompensuojama kelionės išlaidos, jeigu jos siekia daugiau nei 10 eurų.

REGISTRACIJA

Registracijos anketų laukiame iki liepos 11 d.

Patvirtinimas dėl dalyvavimo ir detalesnė informacija bus išsiųsta tik atrinktiems dalyviams.

Kilus klausimams, kreipkitės į projektų koordinatorę Eglę Poteliūnę el. paštu egle.poteliune@jra.lt, tel. +37060720581.