Konferencija – simpoziumas – forumas

2024 m. lapkričio 4-7 d. | Latvija

REGISTRACIJA iki liepos 7 d.

Konferencija „EaT SNAC“ sieks suburti jaunimo darbuotojų švietimo ir mokymo suinteresuotąsias šalis, kad būtų sustiprinta formaliojo ir neformaliojo sektorių sąveika. Konferencijos metu bus sukurta platforma, kuri veiks kaip bendruomenės centras ir erdvė, kurioje kiekvienas prisijungęs galės rasti išteklių, bendradarbiauti, įgyvendinti mainus, toliau plėtoti pagrindines aktualias temas.

Aktualios „EaT SNAC“ temos – jaunimo darbuotojų švietimas ir mokymas Europoje, pilietinis / politinis švietimas ir mokymas bei jo šiuolaikiniai iššūkiai, reflektyvioji praktika ir jaunimo darbuotojų profesinio identiteto ugdymas. „EaT SNAC“ daugiausia dėmesio skiria aiškių sąsajų sistemose nustatymui, kuriant pripažinimo ir patvirtinimo mechanizmus ir priemones nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Ši konferencija skirta jums, jeigu:

 • Dalyvaujate su jaunimu dirbančių asmenų ugdyme ir mokymuose kaip lektorius, dėstytojas, instruktorius ar einate bet kokias kitas panašias pareigas;
 • Dalyvaujate kuriant švietimo ir mokymo strategijas ir domitės jų aptarimu Europos ir tarptautinėje aplinkoje;
 • Esate pasiruošę kvestionuoti savo ir savo organizacijos (institucijos) jaunimo darbuotojų ugdymo ir mokymo praktiką;
 • Esate pasirengę prisidėti prie „EaT SNAC“  platformos, skirtos tarpsektoriniam mokymuisi ir veiksmams bendruomenėje, formavimo;
 • Norite prisidėti prie sisteminių pokyčių toliau plėtojant kokybišką jaunimo darbuotojų švietimą ir mokymą.

Konferencijos tikslinė grupė:

 • Su jaunimu dirbančių darbuotojų mokymo ir ugdymo patirties turintys specialistai;
 • Suinteresuotosios šalys, kurios aktyviai atstovauja su jaunimu dirbančių asmenų interesams ir juos gina, ypač švietimo ir mokymo srityje;
 • Specialistai, turintys galimybių, gebėjimų ar priemonių daryti sisteminį poveikį su jaunimu dirbančių asmenų švietimui ir mokymui;
 • Nacionalinių agentūrų atstovai, atsakingi už  „EaT SNAC“ nacionalinių procesų įgyvendinimą;
 • Politikos atstovai, kurie dalyvauja su jaunimu dirbančių asmenų mokymo ir ugdymo formavimo procesuose.

Svarbūs konferencijos klausimai: 

 • Kokie yra individualūs ir bendri poreikiai bei pagrindiniai jaunimo darbuotojų švietimo ir mokymo klausimai skirtingose šalyse, kurioms gali būti naudingas tarptautinis mokymasis?
 • Ką reiškia profesinis identitetas darbe su jaunimu skirtingose šalyse? Kokie yra bendri bruožai? Kaip galima mokyti profesinio tapatumo formavimo? Kaip besimokantieji ugdo profesinį identitetą darbe su jaunimu?
 • Dėl geopolitinių ir socialinių iššūkių su jaunimu dirbantiems asmenims svarbu ugdyti atsparumą ir stiprų identitetą, pasižymintį pakankamomis tarpsektorinėmis kompetencijomis: kaip sprendžiate / galite spręsti šias temas savo praktikoje ir su mokiniais / dalyviais?
 • Neformaliojo ir formaliojo švietimo bendradarbiavimas laikomas labai svarbiu aspektu: kaip tai galima paskatinti ir kokie yra bendradarbiavimo būdai?

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o pats renginys nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH