Konferencija-Simpoziumas-Forumas

Gruodžio 5-9 d., 2023 m. | Cinqfontaines, Liuksemburgas

REGISTRACIJA iki spalio 18 d. 

Konferencija Liuksemburge kviečia nagrinėti kūrybinius istorinio-politinio ir žmogaus teisių švietimo metodus jaunimui. Renginys yra skirtas jaunimo edukacijos centrams, kurie vykdo žmogaus teisių, pilietinio ir istorinio-politinio švietimo edukacijas, taip pat memorialinių vietų edukatoriams. 

Konferencijos organizatoriai, atsižvelgdami į tai, kad Antrojo pasaulinio karo atmintis pamažu nyksta, nusprendė suburti ekspertus ir suinteresuotąsias puses aptarti, kaip atmintį ir švietimą būtų galima užtikrinti ateityje su kūrybiškomis prieigomis. Veikloje bus analizuojami tokie metodai kaip dokumentinis teatras, futbolas ir istorija, biografijos, atminties žygiai, ostrakizmo muzika (angl. ostracised music). 

Pagrindiniai konferencijos tikslai:

  • apmąstyti ir apibendrinti dabartinę istorinio-politinio bei žmogaus teisių švietimo padėtį ir iššūkius, ypač susijusius su priėjimu prie jaunimo ir prie su jaunimu dirbančių asmenų. 
  • Dalintis gerosiomis patirtimis, sužinoti apie naujas prieigas.
  • Kurti tinklą ir naujus ryšius tarp skirtingų suinteresuotųjų pusių, ypač tarp jaunimo ir memorialinių institucijų. 
  • Skatinti naujų kūrybingų metodų ir formatų naudojimą aptariamoje srityje bei sukurti aktualių įrankių rinkinį institucijoms.
  • Suformuluoti įgyvendinamo projekto idėją.

Konferencija vyks išskirtinę istoriją turinčiame Cinqfontaines centre, kurs šiuo metu yra memorialinė ir edukacinė erdvė jaunimui apie žmogaus teises ir antisemitizmą. 

Kaip visada, atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos bus kompensuojamos, suteikiamas maitinimas ir nakvynė. 
Išsami informacija apie renginį angliškai: SALTO-YOUTH