1. Kviečiame registruotis į artmiausius tarptautinius renginius. Primename, kad atrinktiems dalyviams šie tarptautiniai renginiai nieko nekainuos, o kelionių išlaidos bus kompensuojamos!

  1. 1. Mokymų kursai: Savanorystės projektuose dalyvauti gali visi

Birželio 3-7 d., 2024 m. | Graikija

REGISTRACIJA iki balandžio 5 d. 

Tikslas:

Parodyti, kokias galimybes savanoriška veikla (Europos solidarumo korpuso rėmuose) gali pasiūlyti jauniems žmonėms iš socialiai remtinų ar nepasiturinčių šeimų.

Tikslinė grupė:

Jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, jaunimo projektų vadovai, neseniai pradėję dirbti su mažiau galimybių turinčiais asmenimis, socialiniai darbuotojai. Atkreipiame dėmesį, kad mokymai skirti tiems, kurie neturi patirties rengiant ir įgyvendinat Europos solidarumo korpuso savanoriškos veiklos projektus, skirtus mažiau galimybių turintiems asmenims.

2. Mokymų kursai: Svajokime plačiau: tapatybė, vizija, veiksmai

Birželio 4-9 d., 2024 m. | Vengrija

REGISTRACIJA iki balandžio 7 d.  

Tikslas:

Suteikti dalyviams žinių, kurios darbe su jaunimu padėtų taikyti labiau įtraukiantį požiūrį ir paskatintų juos būti pažeidžiamais saugioje erdvėje, kurioje skatinamas atvirumas.

Tikslinė grupė:

Su jaunimu dirbantys asmenys, besidomintys įtraukties temomis, mažiau galimybių turintys asmenys, norintys mesti iššūkį savo darbo su jaunimu praktikoms, kad jos būtų labiau įtraukios.

3. Partnerysčių stiprinimo veikla: Programos ir šalių partnerių organizacijų kokybiškos partnerystės kūrimas

Birželio 10-14 d., 2024 m. | Marokas

REGISTRACIJA iki balandžio 7 d.  

Tikslas:

Suburti programas vykdančių šalių ir kaimyninių šalių partnerių organizacijas, norinčias bendradarbiauti, plėtoti kokybišką partnerystę ir galvoti apie galimus projektus pagal Erasmus+ jaunimo srities programas.

Tikslinė grupė:

  • organizacijos, turinčios patirties ES jaunimo programose;
  • organizacijos, norinčios dirbti ir plėtoti kokybišką partnerystę Erasmus+ jaunimo srities ar Europos solidarumo korpuso veikloje;
  • organizacijos, ieškančios naujų partnerių ES jaunimo programų projektams įgyvendinti.

4. Mokymų kursai: GEN Z ir naujoji Europos savanorių karta

Gegužės 27-31 d., 2024 m. | Graikija

REGISTRACIJA iki balandžio 8 d.  

Tikslas:

Padėti buvusiems Europos solidarumo korpuso savanoriams išreikšti savo požiūrį į naujas savanorystės tendencijas ir pamąstyti, kokiais būdais ši programa atliepia jų poreikius.

Tikslinė grupė:

Buvę Europos solidarumo korpuso/Europos savanorių tarnybos savanoriai, galintys aktyviai veikti kaip ambasadoriai, skleidėjai, EuroPeers tinklo nariai ir norintys pasidalyti savo nuomone apie dabartinę programos formą.