Mokymų kursai

2024 m. spalio 28 d. – lapkričio 3 d. | Jūrmala, Latvija

REGISTRACIJA iki rugpjūčio 31 d.

Sutelkiant jaunimo organizacijas iš įvairių Europos šalių, „TICTAC“ mokymai siekia padidinti galimybes dalyvauti „Erasmus+“ programose ir atitinkamai pagerinti būsimų tarptautinių jaunimo darbuotojų mobilumo projektų kokybę.

Bendras „TICTAC“ mokymų tikslas – ugdyti dalyvių kompetencijas įgyvendinant jaunimo darbuotojų mobilumo projektus pagal „Erasmus+“ jaunimo programą, kaip organizacijos ilgalaikės strategijos paramos priemones. Mokymai apims visus skirtingus tarptautinio darbo su jaunimu kokybės bruožus kuriant strateginį planą, kuris veikia kaip priemonė jaunimo darbuotojų mobilumo projektų kokybės gerinimui.

Mokymų tikslai:

 • Skatinti „Erasmus+“ jaunimo programą kaip švietimo priemonę.
 • Išnagrinėti „Erasmus+“ jaunimo programą, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškam tarptautiniam bendradarbiavimui, ypač jaunimo darbuotojų mobilumui.
 • Suprasti „Erasmus+“ jaunimo programos vaidmenį ilgalaikėje strategijoje.
 • Kartu su tarptautine komanda rengti pirmuosius žingsnius organizuojant jaunimo darbuotojų mobilumo projektą jaunimo srityje.
 • Ugdyti dalyvių neformaliojo švietimo ir tarpkultūrinio mokymosi procesų planavimo kompetencijas.
 • Skatinti jaunimo dalyvavimą ir aktyvų pilietiškumą kaip pagrindinius elementus rengiant Europos ir tarptautinius projektus.

Tikslinė grupė. Šie mokymai skirti su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimo lyderiams, kurie:

 • anksčiau yra dalyvavę tarptautiniame renginyje ir (arba) veikloje (nebūtinai projekte pagal  „Erasmus+“ jaunimo programą arba Europos solidarumo korpuso programas);
 • yra motyvuoti sužinoti apie „Erasmus+“ jaunimo programą ir ja pasinaudoti kuriant arba stiprinant tarptautines partnerystes;
 • nori pagerinti įgyvendinamų ar planuojamų tarptautinių projektų kokybę;
 • turi organizacijos palaikymą dalyvauti šiuose mokymuose ir turi galimybę įgyvendinti Europos jaunimo darbuotojų mobilumo projektus savo organizacijoje;
 • yra ne jaunesni kaip 18 metų;
 • turi gerus anglų kalbos įgūdžius, kad būtų galima efektyviai bendrauti ir dirbti grupėse ir užsiėmimų metu. Žemas anglų kalbos lygis apribos mokymosi galimybes.

Primename, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o patys mokymai nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH