Mokymų kursai

REGISTRACIJA iki liepos iki 10 d.: SALTO-YOUTH

Rugsėjo 26 d. – spalio 2 d., 2022 | Rumunija

Jaunimo mainams (JM) reikia turinio, tačiau už turinio slypi įrankiai. TYE (Tools for Youth Exchanges) yra mokymai, leidžiantys dalyviams pažinti įrankius, susijusius su grupės procesais, mokymusi, jaunų žmonių įtraukimu ir mokantys juos naudoti jaunimo mainų metu.

Bendras „TYE – Įrankiai jaunimo mainams“ tikslas – suteikti jaunimo lyderiams ir jaunimo darbuotojams galimybę pažinti, dalytis ir pritaikyti priemones, kurios gali būti naudojamos tobulinant jų jaunimo mainų projektus

Ypatingos šio kurso detalės:

Interaktyvi, įvairi ir įtraukianti mokymosi patirtis, įrankiai ir veikla, kuriuos galima lengvai pritaikyti būsimiems jaunimo mainams.

Ypatingas dėmesys temoms, svarbioms darbui su pabėgėliais ir dezinformacija.

Praktinis pasirengimas „Erasmus+“ jaunimo mainams.

Europos jaunimo metų minėjimas.

Ko galite tikėtis iš šių kursų:

Didinti supratimą apie grupės procesus ir įrankius, palengvinančius grupės procesus.

Ugdyti mokymosi procesų jaunimo mainuose kūrimo ir įgyvendinimo kompetencijas.

Pažinti įrankius, kurie palaiko mokymosi procesą, įskaitant apibendrinimą ir įgytų kompetencijų pripažinimą.

Pažinti priemones ir modelius, skatinančius tarpkultūrinį mokymąsi ir dialogą.

Pažinti ir patirti įrankius bei metodus, padedančius įgyvendinti jaunimo mainų projektą.

Pasiruošti „Erasmus+“ jaunimo mainams.

Mokymų programa

TYE kursų programa sukurta remiantis ankstesne dalyvių patirtimi ir pasiūlys neformaliojo ugdymo ir mokymosi patirtį. Žr. pridedamą preliminarią programą.

Svarbi informacija:

Atvykimo diena: 2022 m. rugsėjo 26 d

Išvykimo diena: 2022 m. spalio 2 d.

Numatomas dalyvių profilis

Mokymo kursai skirti savanoriškiems ir profesionaliems jaunimo darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su jaunimu ir turintiems patirties vienoje iš šių „Erasmus+“ jaunimo srities veiklų:

Turintiems patirties organizuojant ir/ar dalyvaujant tarptautinių jaunimo mainų organizatorių komandoje.

Pateikusiems paraišką jaunimo mainų projekto finansavimui gauti ir laukiantiems atsakymo arba laukiantiems jaunimo mainų;

Pateikusiems paraišką jaunimo mainų projektui, kuri buvo atmesta (ir planuojantiems teikti paraišką dar kartą).

Norintiems parengti kokybišką jaunimo mainų paraišką pagal naujos kartos „Erasmus+“ programą.

Užsiimantiems darbu su jaunimu ir palaikantiems tiesioginį ryšį su jaunais žmonėmis, kurie jau dalyvauja arba nori dalyvauti tarptautiniuose jaunimo mainuose.

Šis mokymo kursas vyks anglų kalba, be nuolatinio vertimo galimybės. Todėl prašome dalyvių turėti gerą anglų kalbos lygį (gebėti suprasti ir bendrauti).

Dalyviai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų.

Numatomas grupės dydis – apie 25-30 dalyvių

Galimi atsisiuntimai:

REGISTRACIJA iki liepos iki 10 d.: SALTO-YOUTH