Mokymo kursai

Spalio 30 – lapkričio 5 d., 2023 m. | Viena, Austrija

REGISTRACIJA iki birželio 12 d. 

Jeigu esate jaunimo darbuotojas ar projektų vadovas, svarstantis apie bendradarbiavimo partnerystės (KA2) projektą – pirmus žingsnius atlikti padės mokymo kursai Vienoje, Austrijoje.

Šiuose mokymo kursuose dalyviai:

  • nagrinės esminius aspektus, susijusius su bendradarbiavimo partnerystės projektais „Erasmus+” jaunimo srities KA2 kontekste;
  • supras bendradarbiavimo partnerysčių kokybės reikalavimus;
  • susipažins su tokių projektų pavyzdžiais;
  • pamatys ryšį tarp Europos darbo su jaunimu ir ES jaunimo politikos sistemų;
  • tyrinės, ko reikia lygiavertės partnerystės tarp organizacijų sukūrimui ir palaikymui;
  • supras pagrindinius bendradarbiavimo partnerystės projekto veiklos, rezultatų ir biudžeto struktūros sudarymo principus
  • sužinos apie įrankius, palaikančius tokių projektų valdymą;
  • susitiks su kitais darbo su jaunimu profesionalais, susidomėjusiais bendradarbystės partnerysčių projektais ir tvariu bendradarbiavimu.

Mokymai yra orientuoti į motyvuotus asmenis vidutinio ir didelio masto strateginėms partnerystėms, skirtoms inovacijoms jaunimo srityje. Kursuose dalyvaus 25 asmenys iš „Erasmus+” jaunimo programos šalių bei rytų partnerysčių šalių (Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Sakartvelo, Moldovos).

Atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos bus kompensuojamos, suteikiamas apgyvendinimas ir maitinimas.
Preliminari programa ir registracija: SALTO-YOUTH