Mokymų kursai

2024 m. rugsėjo 23-27 d. | Leusdenas, Nyderlandai

REGISTRACIJA iki gegužės 13 d.

Jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime ir aktyvus jaunimo pilietinis dalyvavimas yra svarbiausi ES jaunimo strategijos prioritetai, kurie įtraukti į daugumą šiuolaikinių jaunimo politikos sistemų įvairiose Europos šalyse.

Programa „Erasmus+“ yra vienas iš ES jaunimo strategijos praktinio įgyvendinimo mechanizmų, suteikiantis jaunimui platų spektrą galimybių rengti tarptautinius projektus, kurie įgalina jaunuolius aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir padeda ugdyti pilietines bei socialines kompetencijas.

Atsižvelgiant į tai, antrieji mokymų kursai „Dive into Youth Participation“ subūrė 25 jaunimo lyderius ir su jaunimu dirbančius asmenis iš įvairių Europos šalių, su tikslu pagerinti jų supratimą ir praktiką siekiant kokybiško jaunimo įtraukimo ir dalyvavimo. Be to, šie mokymai yra puiki proga sužinoti daugiau apie „Erasmus+“ Key Action 154 „Youth Participation Activities“ galimybes ir apie tai, kaip užtikrinti, kad jaunimo dalyvavimas būtų tinkamai įgyvendinamas visuose projekto ar dalyvavimo iniciatyvos etapuose.

Trijų dienų veiklos programą sudarys:

 • Jaunimo dalyvavimo ir Europos vertybių, skatinančių demokratiją, tema kartu su praktiniais pratimais.
 • Teminės sesijos, kuriose nagrinėjamos programos „Erasmus+“ Key Action 154 „Youth Participation Activities“ galimybės.
 • Galimybė sužinoti apie kokybišką jaunimo dalyvavimą įvairiais lygmenimis ir įvairiomis aplinkybėmis bei apie tai, kaip daryti poveikį per jaunimo dalyvavimo projektus.
 • Erdvės, kuriose dalyviai galės dalytis gerąja patirtimi.
 • Erdvės, kuriose bus galima atrasti naujų išteklių ir priemonių, skirtų jaunimo dalyvavimui.
 • Erdvės tarptautinei partnerystei ir naujų ryšių užmezgimui.

Prieš kelionę į Nyderlandus dalyviai turės galimybę susipažinti per pirmąjį internetinį susitikimą, kuriame dalyvavimas yra privalomas visiems atrinktiems dalyviams.

Pildyti paraiškas gali jaunimo lyderiai ir su jaunimu dirbantys asmenys, atitinkantys šiuos kriterijus:

 • Esate jaunimo ir (arba) su jaunimu dirbančių organizacijų arba neformalių jaunimo grupių atstovai.
 • Turite jaunimo dalyvavimo ar pilietinio dalyvavimo patirties.
 • Jus domina „Erasmus+“ Key Action 154 „Youth Participation Activities“ projektų rengimas (ankstesnė patirtis nebūtina).
 • Domitės jaunimo dalyvavimo praktikos ir (arba) projektų kūrimu ir (arba) tobulinimu bet kuriuo lygmeniu (vietos, nacionaliniu, Europos ar tarptautiniu).
 • Gebate efektyviai bendrauti anglų kalba.
 • Esate ne jaunesni nei 18 metų.

Atrankos procedūra:

 • Pirmiausia dalyviai bus vertinami pagal tai, ar sugebės per mokymų kursus įgytas žinias ilgainiui panaudoti savo organizacijos ar neformalios grupės veikloje.
 • Po atrankos dalyvavimas mokymuose bus visiškai garantuotas tik tada, kai dalyviai pateiks įrodymus, kad yra pasirūpinę savo kelionės planais (pvz., traukinio / lėktuvo bilietą). Nepateikus tokių įrodymų iki 2024 m. birželio mėn. pabaigos, dalyviai bus išbraukti iš atrinktų dalyvių sąrašo, nebent su organizatoriais bus susitarta kitaip.
 • Kitos nacionalinės agentūros, nepriklausančios strateginei partnerystei „New Power in Youth“, gali paremti dalyvius, atsižvelgdamos į prieš tai paminėtus kokybės kriterijus.

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o patys mokymai nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH