Mokymų kursai

Balandžio 1-12 d. 2022 | NUOTOLIU, Rumunija

Registracija į atranką iki vasario 28 d.: SALTO-YOUTH

Tikslinė grupė: su jaunimu dirbantys asmenys, jaunimo lyderiai, jaunuoliai

Šiuose nuotoliniuose mokymų kursuose išmoksite visus pagrindus, kurie reikalingi jaunimo mainų organizavimui ir Erasmus+ (jaunimo srities) paraiškų rengimui, daugiausia dėmesio skiriant projektams, kuriuose jaunimas įtraukiamas nuo pat proceso pradžios.

Šiuose nuotoliniuose kursuose išmoksite visus pagrindus, kurie reikalingi jaunimo mainų organizavimui ir Erasmus+ (jaunimo srities) paraiškos rengimui, daugiausia dėmesio skiriant projektams, kuriuose jaunimas įtraukiamas nuo pat proceso pradžios. Šioje veikloje daugiausia dėmesio skirsime jaunimo ir suaugusiųjų poroms: 1 patyręs suaugęs lyderis + 1 ar daugiau jaunuolių (13-18 metų).

Remiant nuotolinį mokymosi procesą, visiems dalyviams bus išsiųstas fizinis paketas su pagalbine medžiaga (siunčiamas paštu). Šis paketas susidės iš mokomųjų žaidimo kortelių rinkinio– „EYE kortelės“ – skirto projektų kūrimui, tarpkultūriniam mokymuisi, kuris taip pat gali būti efektyviai panaudotas būsimų jaunimo mainų metu.

Bendras aprašymas

Mokymo kursų tikslas – darbo su jaunimu srityje dirbantiems specialistams pasiūlyti tarptautinio mokymosi patirtį, leidžiančią ugdyti savo kompetencijas kuriant kokybiškus jaunimo mainų projektus.

Mokymai paremti kokybiško pagrindo jaunimo mainams sukūrimu. Mokymai taip pat suteikia galimybę vystyti konkrečias projektų idėjas kokybiškų Erasmus+ jaunimo srities partnerysčių kūrimui. Atsižvelgiant į Covid-19 patirtį, šie mokymo kursai bus vykdomi nuotoliu ir juose bus nagrinėjami tiek dabartiniai tiek ateities jaunimo mobilumo galimybės ir iššūkiai. Gyvai įgyvendinami „EYE Opener“ mokymo kursai buvo pervadinti ir reorganizuoti į nuotolinius „EYE Liner“ mokymus.

Uždaviniai:

  • teikti informaciją apie Erasmus+ (Jaunimo sritis) jaunimo mainus
  • suteikti grupinio mokymosi patirtį jaunimo mainų projekto kūrimo procese
  • ugdyti pagrindines kompetencijas (įgūdžius, žinias ir nuostatas), reikalingas organizuojant jaunimo mainus
  • suprasti neformalųjį ugdymą ir jaunų žmonių dalyvavimą mokymosi procese
  • sužinoti apie grupės lyderio vaidmenį jaunų žmonių mokymosi procese
  • skatinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą planuojant jaunimo mainus

Tai, kad jaunimas gali dalyvauti šiuose mokymuose, jiems suteikia visiškai naują proceso dinamiką. Dalyvaudami jaunimo mainų simuliacijose jauni žmonės geriau supranta projektų kūrimą, gilėja jaunimo lyderių ir jaunų žmonų bendradarbiavimas bei partnerystė.

Kai kurios užduotys atliekamos nacionalinėse grupėse, o kai kurios – tarptautinės partnerystės grupėse. Pagrindinis metodinis bruožas yra sudaryti jauniems žmonėms ir jaunimo lyderiams galimybę dirbti atskirose grupėse, o vėliau suburti visas grupes kartu ir dalytis išmokimais ir idėjomis. Šiame procese jaunuoliai raginami imtis iniciatyvos, taip skatinant dalyvavimą ir įgalinimą. Mokymai kelia jaunų žmonių, nepriklausomų nuo jaunimo lyderių, projektų planavimo kompetencijas.

Programa:

Šie mokymai yra patyriminio ugdymo patirtis, paremta simuliacine veikla, kurią papildo seminarai, informacinės sesijos ir užsiėmimai, praturtinantys grupės dinamiką, ir bus baigiami Youthpass sertifikatu pagrįstu įsivertinimu. Mokymus sudarys plenarinių sesijų sistema, kurioje dalyvaus visi dalyviai, kartu su lygiagrečiu mažesnių grupių darbo procesu, skirtu pasiekti mokymų tikslus į jaunus žmones orientuotais būdais.

Suplanuotas veiklos tvarkaraštis yra toks :

Penktadienis 01/04: 18:00-20:00 CET

Šeštadienis 02/04: 10.00-12.00 ir 13.00-14.30 CET

Sekmadienis 03/04: 14:00-17:00 CET

Trečiadienis 06/04: 18:00-20:00 CET

Sekmadienis 10/04: 14:00-17:00 CET

Pirmadienis 11/04: 18:00-20:00 CET

Antradienis 12/04: 18:00-20:00 CET