Mokymų kursai

2024 m. birželio 10-12 d. | Dublinas, Airija

REGISTRACIJA iki gegužės 6 d.

Organizatoriai ECO-UNESCO kartu su Airijos nacionaline agentūra „Léargas“ kviečia dalyvauti mokymuose, kurių metu jaunimo darbuotojai galės susipažinti su priemonėmis, įgūdžiais, požiūriais ir žiniomis, kurie yra reikalingi siekiant įtraukti aplinkosaugos bei tvarios plėtros klausimus į darbo su jaunimu praktiką.

Šių mokymų tikslai: 

  • Ugdyti su jaunimu dirbančių asmenų įgūdžius, kurie būtų susiję su tvarumo integravimu į darbo su jaunimu praktiką.
  • Pagerinti su jaunimu dirbančių asmenų supratimą apie tokius konceptus, kaip tvarumas, švietimas siekiant tvarios plėtros, tarpsektorinis aplinkosauginis teisingumas.
  • Padėti su jaunimu dirbantiems asmenims kurti praktinius būdus, siekiant įtraukti jaunimą į tvarumo temą praktiniame darbe. 
  • Stiprinti ir dalytis gerąja patirtimi, susijusia su tvarumo įtraukimu į darbo su jaunimu sektorių.
  • Užmegzti ryšius su kitais jaunimo darbuotojais iš įvairių šalių.
  • Suteikti erdvę keistis aktualiomis temomis ir dalintis įžvalgomis.
  • Sukurti tvirtesnį tinklą galimiems būsimiems „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso projektams.

Naudojant įvairias metodikas, šiuose mokymuose bus ugdomi dalyvių gebėjimai, pasitikėjimas savimi, žinios šios temos rėmuose, galimų sprendimų numatymas savo organizacijose.

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o patys mokymai nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH