Mokymo kursai

Rugpjūčio 30 d.  – rugsėjo 3 d., 2023 m. | Lyras, Belgija

REGISTRACIJA iki gegužės 14 d. 

Ar jūs esate 15-20 metų jaunuolis, kuris nori padaryti pokytį savo vietos bendruomenėje? Ar norite turėti daugiau įtakos savo artimiausiai gyvenamai aplinkai bei kad jūsų balsas būtų išgirstas? Ar norėtumėte mokytis iš kitų panašiai mąstančių Europos jaunuolių?

Jei čia atpažįstate save – drąsiai registruokitės dalyvauti tarptautiniuose mokymo kursuose Belgijoje! 

Ko galite tikėtis iš mokymų?

  • Sutikti dar 29 jaunuolius, kurie taip pat siekia sužinoti daugiau apie jaunimo dalyvavimą vietos (savivaldybės) lygmeniu.
  • Mokytis iš kitų jaunų europiečių, kaip dirbti drauge su vietinėmis bendruomenėmis ir savivaldybėmis. 
  • Sužinoti, kaip įgyti daugiau žinių apie savo vietinį kontekstą ir suprasti iš jo kylančius iššūkius bei galimybes.
  • Ugdyti savo asmeninius gebėjimus per įsitraukimą į demokratinį jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmime. 
  • Išsiaiškinti, kaip naudotis „Erasmus+” jaunimo srities ir Europos solidarumo korpuso galimybėmis ir finansavimu veikloms bei projektams, susijusiems su jaunimo dalyvavimu. 

Ko tikimasi iš dalyvio?

Jūs turėtumėte gebėti bendrauti, rašyti ir skaityti angliškai pakankamu lygiu, kad galėtumėte dalyvauti tarptautiniame projekte. Be abejo, tobulėti visada yra kur, galbūt nesate visiškai laisva(s) su anglų kalba – svarbiausia yra galėti susikalbėti, o mokymuose bus sukurta saugi erdvė įvairiems anglų kalbos lygiams. 

Taip pat tikimasi, kad jau esate dalyvavęs ar organizavęs bent vieną projektą, veiklą ar iniciatyvą savo bendruomenėje ar mokykloje, susijusią su dalyvavimu. 

Ko nesitikima iš dalyvio?

Jums tikrai nereikia turėti ilgametės bendradarbiavimo patirties su vietos valdžios institucijomis! Kaip ir minėta, užtenka vienos patirties dalyvaujant ar organizuojant veiklą vietinėje bendruomenėje. 

Nesitikime, kad puikiai pažinosite ir galėsite kalbėti visos savo bendruomenės jaunimo vardu – šiuose mokymuose kaip tik mokysimės suprasti savo bendruomenę, jos iššūkius ir galimybes. 

Taip pat tikrai neprivalote mėgti ar sugebėti būti viešuoju kalbėtoju! Aptariamame kontekste jaunam žmogui yra svarbūs įvairiausi įgūdžiai – gebėjimas analizuoti, tirti, skaityti, bendradarbiauti su kitais, mokėti diskutuoti, klausytis. Mokymų metu bus dirbama su visais šiais įgūdžiais, tad jei tik esate atviri naujų dalykų išbandymui, išlipimui iš komforto zonos – jums tikrai pavyks! 

Jaunimas turi savo vietą demokratijoje, sprendimų priėmimo procesuose bei gali daryti įtaką ateities demokratijos (per)kūrime – tai galite įrodyti ir jūs registruodamiesi į atranką šiems mokymams bei įgytas žinias ir įgūdžius atveždami namo. Atrinktiems dalyviams mokymai yra visiškai nemokami – kelionės išlaidos bus padengtos, nereikės rūpintis maitinimu ir apgyvendinimu!
Susidomėjusius kviečiame susispažinti artimiau ir dalyvauti atrankoje: SALTO-YOUTH