Mokymo kursai

Gruodžio 11-16 d., 2022 | Praha, Čekijos Respublika

REGISTRACIJA iki spalio 31 d.

Šiuose mokymo kursuose turėtų dalyvauti jaunimo darbuotojai kartu su 1 arba 2 jaunais žmonėmis iš savo organizacijos. Sužinosite visus pagrindus, kurie reikalingi norint organizuoti jaunimo mainus ir teikti Erasmus+ programos paraišką.

Bendras aprašymas

Tai, kad jaunimas gali dalyvauti mokymuose, suteikia procesui visiškai naujos dinamikos. Jaunimas iš pirmų lūpų gauna žinių apie projektų kūrimą, o bendradarbiavimas tarp jaunimo lyderių ir jaunimo gerėja.

Kai kurios užduotys atliekamos nacionalinėse grupėse, kai kurios – jaunimo/jaunimo lyderių grupėse, o rezultatai palyginami. Mokymai pagrindžia jaunų žmonių gebėjimus savarankiškai planuoti projektus.

Tikslai

  • teikti informaciją apie Erasmus+ jaunimo mainus
  • suteikti mokymosi grupėje patirtį jaunimo mainų projekto kūrimo procese
  • ugdyti pagrindinius įgūdžius, žinias ir nuostatas, reikalingus organizuojant jaunimo mainus
  • padėti suprasti neformalųjį mokymąsi ir jaunų žmonių dalyvavimą mokymosi procese
  • padėti pažinti grupės lyderio vaidmenį jaunų žmonių mokymosi procese
  • skatinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą planuojant jaunimo mainus
  • pasiūlyti galimybę susitikti su galimomis partnerių grupėmis ir užmegzti ryšius kitose šalyse
  • skatinti jaunų žmonių ir organizacijų lygiateisiškumą

Tikslinė grupė

Daugiausia 40 dalyvių: 
1 SUAUGĘS VADOVAS (virš 18 metų) kuris tiesiogiai bendrauja su jaunais žmonėmis ir yra įsipareigojęs ateityje kartu plėtoti jaunimo mainus.
1 arba 2 jauni žmonės: tarp 15-18 metų.
Tiek jaunimo darbuotojai, tiek jaunimas turės gebėti bendrauti anglų kalba.

Programa

Šie mokymai yra mokymosi veikiant patirtis, paremta simuliacinėmis veiklomis, kurias papildo seminarai, informacinės sesijos, grupės dinamikos gerinimo veikla, kurios baigiasi įsivertinimu.

Atvykimo diena: gruodžio 11d., 2022
Veiklos dienos: gruodžio 12 – 15 d., 2022
Išvykimo diena: gruodžio 16 d., 2022

Galimi atsisiuntimai:

REGISTRACIJA