Mokymo kursai

Lapkričio 29 – Gruodžio 3d., 2022 | Malta

REGISTRACIJA iki spalio 15 d.

Šia veikla siekiama paremti KA1 akredituotas organizacijas, vadovaujančias organizacijas, turinčias kokybės ženklą, ir organizacijas, norinčias gauti KA1 Erasmus+ akreditaciją arba QL, kuriant strateginį požiūrį į darbo su jaunimu veiklas ir tarptautinius jaunimo projektus.

Padėti dalyviams pasinaudoti tarptautine veikla ir bendradarbiavimu bei labiau struktūriškai įsitvirtinti savo organizacijoje. Užtikrinti, kad organizacijos įgyvendintų projektą ne atsitiktinai, o tarptautinis darbas būtų gerai apgalvotas būdas pasiekti savo tikslus ir sukurti pridėtinę vertę.

Tikslai:

• Dalyviai geriau supras naujųjų Europos programų teikiamas galimybes ir daug dėmesio skirs vizijai bei ilgalaikei strategijai vykdant daugybę programos veiksmų.

• Dalyviai galės sukurti ilgalaikę savo organizacijos strategiją ir išmokti susieti strategijas su programų veikla ir atvirkščiai.

• Dalyviai įgis įžvalgų apie ryšį tarp projekto rezultatų ir poveikio jų organizacijoje bei organizacijos ir programos tikslų įgyvendinimo.

• Dalyviai gaus įžvalgų, kurios padės strategiškai planuoti, rengti ir įgyvendinti bei vykdyti projektus.

Tikslinė grupė:
– KA1 jaunimo projektų vadovai, atstovaujantys KA1 akredituotoms organizacijoms;

– Projektų vadovai / vadovaujančių organizacijų atstovai, turintys kokybės ženklą;

– Organizacijos, norinčios gauti KA1 Erasmus+ akreditaciją arba kokybės ženklą.
Veiklos formatas:
Vykdant veiklą bus taikomas mišrus požiūris į jos programą, o pagrindinė veikla bus vykdoma Maltoje nuo 2022 m. lapkričio 30 d. iki 2022 m. gruodžio 2 d., o atvykimo data – 2022 m. lapkričio 29 d. 2022 m. gruodžio 03 d. Be to, 2022 m. lapkričio 7 d. vyks internetinė sesija, skirta pasiruošti atvykimui į mokymus. Atrinkti dalyviai privalės dalyvauti abiejose veiklos dalyse.

REGISTRACIJA