Mokymo kursai

Registracija iki birželio 10 d.: SALTO-YOUTH

Rugsėjo 27 d., 2022 – balandžio 23 d., 2023 | Armėnija, Nuotoliu, Lietuva

Ar žinote, kaip pereiti iš gyvų veiklų į nuotolines veiklas, suderinant geriausius abiejų pasaulių aspektus? Ar norėtumėte būti vienu iš transformatorių? Kviečiame į 7 mėnesių kelionę į skaitmeninę darbo su jaunimu transformaciją.

Ši kelionė apima mišrų gebėjimų ugdymą apie skaitmeniniu būdu transformuojamą darbą su jaunimu, kuris vyks per 1 mokymo kursus Lietuvoje, 1 pažintinį vizitą Armėnijoje ir 4 nuotolinius mokymus. Nuotolinė mokymų sesija truks 2 dienas su pusės dienos nuotoliniais susitikimais ir individualiomis mokymosi užduotimis po pietų. Visoje programoje turėtų dalyvauti tie patys dalyviai.

Mokymo kursų tikslai: 

 • Didinti informuotumą apie įvairius skaitmeninės transformacijos jaunimo srityje aspektus,  atsižvelgiant į įtrauktį, dalyvavimą ir įvairovę.
 • Didinti jaunimo darbuotojų kompetencijas ir suteikti jiems naujų požiūrių į skaitmeninę transformaciją darbe su jaunimu
 • Panaudoti įvairių sektorių žinias ir patirtį apie skaitmeninę transformaciją ir ištirti tarpsektorinio bendradarbiavimo potencialą, siekiant praturtinti darbą su jaunimu.

Are esate pasiruošę  prisijungti?

Ar aš esu tinkamas dalyvis? 

Ieškome dalyvių, kurie: 

 • yra jaunimo darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su jaunimu, ypač sprendžiantys įtraukties ir dalyvavimo temas
 • nori savo darbe priartėti prie skaitmeninės transformacijos
 • domisi mokymų temomis ir turi stiprią motyvaciją taikyti skaitmeninės transformacijos temas savo darbo su jaunimu veikloje
 • gali dalyvauti visame ilgalaikiame procese
 • moka bendrauti anglų kalba
 • turi prieigą prie interneto, kompiuterio, vaizdo kameros, mikrofono nuotolinėms sesijoms

Šioje veikloje gali dalyvauti dalyviai tiek iš programos, tiek iš šalių partnerių bei galintys keliauti į Lietuvą bei Armėniją (viza, pasas ir kt.).

Jei dalyvis praleido daugiau nei 2 veiklas, jis bus pašalinamas iš mokymo kursų.

Programos planas: 

Rugsėjis 2022

2022.09.27 13:00 CET – Nuotolinė diskusija apie įtraukią ir dalyvaujamąją skaitmeninę transformaciją,

Spalis 2022

2022.10.11-13 – Mokymai: Skaitmeniniai transformatoriai darbe su jaunimu – Lietuvoje

Lapkritis 2022

2022.11.08 13:00 CET – Nuotolinė diskusija apie skaitmeninę gerovę

2022.11.10.-11 – Nuotoliniai mokymai apie skaitmeninę gerovę

2022.11.29 13:00 CET Nuotolinė diskusija apie skaitmeninį tvarumą

Gruodis 2022

2022.12.01-02 Nuotoliniai mokymai apie skaitmeninį tvarumą

Sausis 2023

2023. 01.31 13:00 CET Nuotolinė diskusija apie prieigą ir infrastruktūrą

Vasaris 2023

2023.02.01 – 02 Nuotoliniai mokymai apie prieigą ir infrastruktūrą

Kovas 2023

2023.03.07 13:00 CET Nuotolinė diskusija apie etiką ir skaitmenines teises

2023.03.09 -10 Nuotoliniai mokymai apie etiką ir skaitmenines teises

2023.03.28 13:00 CET Nuotolinė diskusija apie naujas technologijas ir jų naudojimą darbe su jaunimu

Balandis 2023

2023.04.19-22 – Pažintinis vizitas apie naujas technologijas ir jų naudojimą darbe su jaunimu- Armėnijoje

Ką galime pažadėti iki mokymo kurso pabaigos? Dalyviai galės:

 • sukurti įtraukią ir dalyvaujamąją skaitmeninio darbo su jaunimu veiklą, naudojamų priemonių ir procesų išmanymą
 • užtikrinti jaunimo skaitmeninę etiką, saugumą ir privatumą
 • išnaudoti skaitmeninės transformacijos galimybes darbe su jaunimu (besiformuojančios technologijos, kūrėjų kultūros, žaidimai, kintančios tendencijos darbo pasaulyje ir kt.)
 • pasinaudoti ES jaunimo programų galimybėmis finansuojančiomis skaitmeninio darbo su jaunimu veiklas
 • spręsti iššūkius ir kliūtis, tokias kaip: skaitmeninė atskirtis, atskirtis, tvarumo užtikrinimas ir kt.
 • Naudoti išteklius ir žinias iš kitų sektorių bei plėsti bendradarbiavimo galimybes savo bendruomenėse
 • Plėsti tarptautinio bendradarbiavimo tinklą

Mokymų informacija:

SALTO Dalyvavimo ir informacijos išteklių centras (SALTO PI), SALTO įtraukties ir įvairovės išteklių centras (SALTO I&D) ir 10 nacionalinių agentūrų su SALTO Rytų Europa ir Kaukazas (SALTO EECA) susijungė, kad aptartų įtraukios ir dalyvaujamosios skaitmeninės transformacijos temą, kad paskatintų. nuotolinių ir gyvų erdvių transformaciją. Europos jaunimo srityje skaitmeninė transformacija suprantama kaip daugelį suinteresuotųjų šalių vienijantis procesas, apimantis į žmones orientuotų skaitmeninių technologijų bendrą kūrimą, įgyvendinimą ir naudojimą kartu su jaunimu, jaunimo darbuotojais ir kitomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis. Skaitmeninė transformacija keičia jaunimo srities veiklą. Joje aprašoma besivystanti skaitmeninių technologijų integracija į socialinius, ekonominius ir kultūrinius procesus bei struktūras.

Tyrime, kurį koordinavo SALTO PI, buvo suplanuota skaitmeninės transformacijos ES jaunimo srityje struktūra, kuri yra:

 • Daugiašališkumas ir dalyvavimas
 • Įgūdžiai ir išsilavinimas
 • Prieiga ir infrastruktūra
 • Strategija
 • Inovacijos
 • Tvarumas
 • Etika
 • Skaitmeninė gerovė

Mokymų metu norėtume šią temą nagrinėti iš įvairių perspektyvų ir pasakojimų, tokių kaip kylančios technologijos, skaitmeninės teisės, skaitmeninis tvarumas, skaitmeninis jaunimo dalyvavimas, skaitmeninės politikos formavimas, skaitmeninis švietimas, tarpsektoriniai požiūriai.

Svarbiausias dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį prieš teikiant paraišką, yra įsipareigojimas visam procesui, kad nuo spalio mėnesio 7 mėnesiai tikrai būtų skirti transformuoti nuotolines ir neprisijungusias skaitmenines erdves ir nagrinėti skirtingas perspektyvas, kad būtų galima jas integruoti į savo darbą.

Registracija iki birželio 10 d.: SALTO-YOUTH