Mokymo kursai

REGISTRACIJA iki liepos 17 d.: SALTO-YOUTH

Spalio 9-14 d. 2022 | Oslas, Norvegija

Sužinokite, kaip sėkmingai įtraukti jaunus žmones į sprendimų priėmimą ir stiprinti demokratiją savo savivaldybėje.

Jei norite, kad jaunimas jūsų savivaldybėje būtų aktyviai įsitraukęs, turite įtraukti juos į sprendimų priėmimą ir jaunimo politikos kūrimą. Todėl savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turėtų įsipareigoti:

  • atsižvelgti į jaunimo poreikius ir interesus,
  • įtraukti jaunimą į sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui,
  • stengtis padidinti savo bendruomenės nuosavybės ir atsakomybės už ją lygį.

Taip jūs pagerinsite savo vietos demokratijos kokybę. Tikime, kad kai jaunimas bus informuotas, apmokytas, įgalintas ir patikėtas, jauni žmonės taps geresni pokyčių veikėjai ir demokratijos propaguotojai.

Apie „Democracy Reloading“ („Demokratijos perkrovimo“) projektą

„Democracy Reloading“ yra ilgalaikis bendradarbiavimo projektas. Nuo 2015 m. nacionalinės agentūros, administruojančios „Erasmus+“ jaunimo sritį, bendradarbiauja projekte, siekdamos stiprinti jaunimo dalyvavimą vietos ir regionų lygiu visoje Europoje.

Remdamiesi per šiuos metus išmoktomis pamokomis, sukūrėme internetinį priemonių rinkinį, skirtą padėti jaunimo darbuotojams ir kitiems savivaldybės darbuotojams šiame procese. Šios priemonės nustato, kokių įgūdžių, žinių, vertybių ir struktūrų reikia norint užtikrinti tikrą jaunimo dalyvavimą, ir gali padėti jūsų savivaldybei įsivertinti, kaip gerai iš tikrųjų dirbate.

Priemonių rinkinį rasite čia: https://democracy-reloading.eu 

Šių mokymo kursų tikslai:

  • dalintis dalyvių patirtimi apie vietos jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus,
  • suprasti internetinio įrankių rinkinio turinį ir funkcijas bei paruošti dalyvius tolesniam savarankiškam naudojimui,
  • nustatyti būdus ir idėjas, kaip jūsų savivaldybė galėtų toliau plėtoti vietos jaunimo dalyvavimą,
  • suprasti savivaldybių galimybes pasinaudoti Erasmus+ jaunimo programa ir jos finansavimo galimybes tam pasiekti.

Siekiamas dalyvių profilis:

  • Savivaldybės darbuotojai (ar jų tarpininkai), planuojantys (artimiausiu metu) arba šiuo metu įgyvendinantys jaunimo dalyvavimą savivaldybės sprendimų priėmime;
  • dalyviai, galintys laisvai dalyvauti mokymo kursuose anglų kalba (tiek žodžiu, tiek raštu),
  • Pirmenybė bus teikiama tiems, kurie turi patirties įgyvendinant Eramus+ ir Solidarumo korpuso projektus demokratinio jaunimo dalyvavimo tema.

Daugiau informacijos ir registracija: SALTO-YOUTH