Mokymų kursai

2024 m. liepos 8-13 d. | Braga, Portugalija

REGISTRACIJA iki gegužės 26 d.

Norint didinti vietos bendruomenės jaunimo aktyvumą, yra ypač svarbu jį įtraukti į sprendimų priėmimą ir vietos jaunimo politikos formavimą. Būtent dėl to savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turėtų atsižvelgti į jaunimo poreikius ir interesus, didinti jaunų žmonių įtrauktį. Šie aspektai gali prisidėti prie demokratijos kokybės gerinimo vietos bendruomenėje.

Mokymų tikslai:

  • Pasidalyti patirtimi, susijusia su vietos jaunimo dalyvavimu priimant sprendimus.
  • Susipažinti su „Demokratijos perkrovimo“ priemonių rinkinio turiniu ir funkcijomis bei pasiruošti tolesniam savarankiškam priemonių naudojimui praktikoje.
  • Numatyti būdus ir idėjas, kaip dalyvių konkrečios savivaldybės galėtų toliau plėtoti vietos jaunimo dalyvavimą.
  • Susipažinti su „Erasmus+“ jaunimo programų ir jos finansavimo galimybėmis.

Kam skirti šie mokymų kursai?

  • Jie pirmiausia skirti savivaldybių jaunimo politikos atstovams, jaunimo darbuotojams, koordinuojantiems ir (arba) remiantiems jaunimo tarybas ar kitokio pobūdžio jaunimo dalyvavimo struktūras, kurie nori įgyvendinti ar pagerinti jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus savivaldybėse.
  • Dalyviams svarbu turėti pakankamai geras anglų kalbos žinias.
  • Pirmenybė bus teikiama dalyviams iš šalių, kurios yra „Demokratijos perkrovimo“ partnerystės narės (žr. toliau pateiktą sąrašą).

Šalys narės: Portugalija, Italija, Belgija, Belgija, Vengrija, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Ispanija, Lenkija, Slovakija, Estija, Kipras, Švedija, Graikija, Islandija, Bulgarija, Armėnija, Gruzija.

Šių mokymų metodika pagrįsta neformaliuoju patyriminiu mokymusi, dalyviai dalysis savo patirtimi ir praktika. Taip pat dalyvių laukia keli ekspertų pranešimai, o didžioji dalis užsiėmimų bus interaktyvūs ir skatinantys dalyvių įsitraukimą. Mokymų metu bus išsamiau pristatytas „Demokratijos perkrovimo“ priemonių rinkinys ir kartu bus ieškoma būdų, kaip integruoti ir naudoti priemonių rinkinį savivaldybės jaunimo politikos kontekste.

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o patys mokymai nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH