Mokymo kursai

Spalio 23-27 d., 2023 m. | Bona, Vokietija

REGISTRACIJA iki rugsėjo 4 d. 

Jeigu jūs…

  • esate jaunimo, darbo su jaunimu organizacijos arba neformalios jaunimo grupės atstovas;
  • turite patirties su jaunimo dalyvavimu ir pilietiniu įsitraukimu;
  • norėtume įgyvendinti ar tobulinti jaunimo dalyvavimo praktikas ar projektus vietiniu, nacionaliniu, europiniu arba tarptautiniu lygmeniu;
  • svarstote įgyvendinti jaunimo dalyvavimo projektus „Erasmus+” programos rėmuose;
  • gerai kalbate angliškai ir jums 18 ar daugiau metų;

…tuomet esate laukiami mokymuose apie kokybiško jaunimo dalyvavimo projektus Bonoje, Vokietijoje!

Jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime ir aktyvus pilietiškas įsitraukimas yra neabejotinas Europos Sąjungos Jaunimo Strategijos prioritetas. „Erasmus+” programa yra vienas iš mechanizmų, suteikiančių daug galimybių jaunuoliams plėtoti tarptautinius projektus, kurie juos įgalina būti aktyviais visuomenės veikėjais, ugdo pilietiškumo ir socialines kompetencijas. Šiame kontekste mokymai „Nerti į jaunimo dalyvavimą” siekia gilinti suvokimą ir padėti įgyvendinti kokybiškus jaunimo dalyvavimo projektus bei veiklas. 

30 atrinktų dalyvių mokymuose lauks:

  • jaunimo dalyvavimo ir dalyvavimu grindžiamų metodų teorija ir praktika.
  • Teminės sesijos, kuriose bus nagrinėjamos „Erasmus+” Jaunimo dalyvavimo veiklos galimybės.
  • Žinios, kaip užtikrinti kokybišką jaunimo dalyvavimą įvairiais lygmenimis ir aplinkybėmis bei kaip daryti poveikį su šiais projektais. 
  • Erdvė dalintis gerosiomis praktikomis su kitais dalyviais bei kurti naujas partnerystes. 
  • Nauji ištekliai ir priemonės, skirtos jaunimo dalyvavimui skatinti. 

Prieš mokymus Vokietijoje, rugsėjo 26 d., 17:00-19:00 Lietuvos laiku, vyks nuotolinis susipažinimo skambutis visiems atrinktiems dalyviams.

P.S. Jei praėjote atranką, mokymai jums bus absoliučiai nemokami!
Plačiau apie kas, kur, kaip, kodėl: SALTO-YOUTH