Norint būti mokymo vadovu jaunimo sektoriuje, ypač svarbu būti pilietiškai įsitraukusiam ir puoselėti tai dirbant su jaunais žmonėmis. Patyrę mokymo vadovai, dirbantys tarptautiniame lygmenyje, kviečiami į nuotolinius mokymus „COMETS: Being Civically Engaged“.

Mokymai patyrusiems mokymo vadovams, orientuoti į pilietinio įsitraukimo aspektą, paremti Europos mokymų strategijos (ETS) kompetencijų modeliu, skirtu mokymų vadovams, dirbantiems tarptautiniame lygmenyje.

Nuotolinis mokymasis bus paremtas Europos mokymų strategijos (angl. ETS – European Training Strategy) kompetencijų modeliu.

Mokymai apima šias kompetencijas:

  • Jaunimo politikos ir švietimo programų susiejimas
  • Politinių vertybių ir įsitikinimų integravimas
  • Parama besimokantiems plėtojant politinį mąstymą
  • Demokratijos ir žmogaus teisių principų taikymas

Mokymai vyks lapkričio 2–6 d. Registruotis galite iki spalio 4 d. ČIA.

Su atrinktais dalyvauti asmenimis organizatoriai susisieks asmeniškai.

Jei lieka kokių klausimų, drąsiai kreipkitės monika@jtba.lt.