Partnerysčių stiprinimo veikla

2024 m. spalio 22-27 d. | Novi Sadas, Serbija

REGISTRACIJA iki rugsėjo 6 d.

Ši partnerysčių stiprinimo veikla – tai puiki galimybė rasti partnerius jaunimo mainams, orientuotiems į įtrauktį ir ekologiškumą. Taip pat, tai proga praplėsti žinias apie tai, ko reikia kokybiškam jaunimo mainų įgyvendinimui.

Renginyje dalyvaujančioms komandoms (jaunimo darbuotojui kartu su 1 ar 2 jaunuoliais) bus siekiama suteikti svarbią informaciją bei palaikymą jaunimo mainų įgyvendinimui. Be to, dalyviai turės galimybę pabendrauti su vietos jaunimu, o tai suteiks vertingos tarpkultūrinės patirties. 

Prioritetinės renginio temos bus aplinkosauga ir darnus vystymasis bei įtrauktis, taip pat galimos šių dviejų sričių sąsajos ir derinimas.

Renginio tikslai:

  • Sukurti galimybę rasti gerus ir patikimus partnerius, su kuriais būtų galima vykdyti jaunimo mainus, daugiausia dėmesio skiriant projektams, susijusiems su įtrauktimi ir ekologiškumu.
  • Suteikti žinių, ko reikia norint suplanuoti kokybiškus jaunimo mainus.
  • Sukurti tvirtą jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų kontaktų ir partnerysčių tinklą.
  • Suteikti dalyvaujančioms komandoms žinių apie jų, kaip veikėjų ir vadovų, vaidmenis.
  • Suprasti, kokį poveikį ir socialinius pokyčius vietos bendruomenėje gali turėti jaunimo mainai.

Dalyvių profilis:

Šiame renginyje kviečiamos dalyvauti grupės, kurias sudaro 1 jaunimo darbuotojas ir 1 ar 2 jaunuoliai (15-20 metų), kurie nori įgyvendinti kokybiškus jaunimo mainus pagal „Erasmus+“ programą. Pirmenybė bus teikiama grupėms, dirbančioms su socialine įtrauktimi ir (arba) su ekologija susijusiais aspektais. Su jaunimu dirbantys asmenys turėtų būti ne jaunesni kaip 18 metų. Renginys vyks anglų kalba, todėl dalyviams svarbios geri anglų kalbos įgūdžiai ir žinios.

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o pats renginys nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH