Partnerysčių stiprinimo veikla

Gruodžio 4-8 d., 2023 m. | Airija

REGISTRACIJA iki rugsėjo 7 d. 

Nėra jokių abejonių, kad rasizmas turi plačių neigiamų padarinių individams, šeimoms, bendruomenėms ir ištisoms visuomenėms. Tad kodėl rasinė lygybė vis dar nėra pasiekta? Kodėl matome prieš rasizmą nukreiptų judėjimų pakilimą? Kas yra (anti-)rasizmas ir kaip darbas su jaunimu gali jo siekti?

Trijų dienų trukmės partnerysčių stiptinimo veikla Airijoje – tai erdvė savo asmeninio, organizacijos ir visuomenės požiūrio, galių ir praktikų refleksijai. Ar mūsų kuriami projektai ir struktūros iš tiesų yra prieinamos visiems bei paremtos lygybe ir teisingumu? Kokį pokytį galime padaryti individualiu ir organizaciniu lygmeniu? Kokį vaidmenį šioje srityje atlieka tarptautinės programos?

Šis renginys padės dalyviams permąstyti savo praktiką ir pažiūras iš antirasizmo prizmės ir ieškoti naujų idėjų bei tiltų, kurie padėtų kovoti su diskriminacija ir rasizmu. Partnerysčių stiprinimo veiklos metu taip pat bus dalinamasi strategijomis, metodais ir ištekliais, padedančiais kovoti su aptartomis problemomis. Be to, tai bus erdvė nagrinėti skirtingas dalyvių patirtis, megzti ryšius ir planuoti bendradarbiavimo antirasizmo lauke galimybes. 

Numatomas dalyvio profilis:

  • tiesiogiai su jaunuoliais dirbantys asmenys: jaunimo darbuotojai, lyderiai, projektų vadovai, politikos formuotojai, tyrėjai, mokytojai, instruktoriai, sveikatos ir socialiniai darbuotojai, įdarbinimo specialistai.
  • Asmenys, dirbantys su įvairiomis jaunuolių grupėmis bei kurie norėtų dalintis ir plėtoti savo įvairovės valdymo įgūdžius, antirasistines strategijas bei praktiką.
  • Yra motyvuoti ir galintys plėtoti tarptautinį projektą (ar projektus), skirtus kovai su rasizmu.

Registruotis į veiklą yra kviečiami dalyviai iš įvairių religinių, etninių, rasinių aplinkų, visų lyčių ir galimybių. Organizatoriai yra pasirengę pasirūpinti įvairiais dalyvių poreikiais bei parama. Be to, atrinktiems dalyviams mokymai yra absoliučiai nemokami! Kompensuojamos kelionės išlaidos, suteikiama nakvynė ir maitinimas.
Skaitykite daugiau: SALTO-YOUTH