Partnerystės stiprinimo veikla

2024 m. spalio 21-25 d. | Negyvoji jūra, Jordanija

REGISTRACIJA iki liepos 17 d.

Ši partnerystės stiprinimo veikla tema  „Moterys ir darbo rinka“ suteiks galimybę užmegzti ryšius, susipažinti su kitomis šia tema dirbančiomis organizacijomis, keistis gerąja patirtimi, semtis įkvėpimo ir kurti naujus projektus. Be to, renginio metu turėsite galimybę sužinoti apie įvairią šios srities praktiką Jordanijoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas organizacijoms, besidominčioms neformaliojo ir savaiminio mokymosi galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims (pavyzdžiui, jaunimo mainai, su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas ir t. t.).

Kokios temos jūsų laukia? Trijų dienų renginio metu dalyviai bus supažindinami su pagrindinėmis temomis, susijusiomis su moterimis ir darbo rinka. Pavyzdžiui, bus aptariamas moterų verslumas, moterų vaidmuo jaunimo sektoriuje, skaitmeninėse darbo vietose ir kt. 

Pagrindinis šio renginio siekis – paskatinti organizacijas aktyviau bendrauti tarpusavyje, ypač pagal „Erasmus+“ programą bei plėtoti naujus projektus, siekiant sustiprinti jaunų moterų galimybes darbo rinkoje. 

Renginio tikslai: 

  • Įsigilinti ir geriau suprasti renginio temą.
  • Ištirti tendencijas skirtingose šalyse, kad būtų galima nustatyti panašumus ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.
  • Keistis gerąja patirtimi, priemonėmis ir ištekliais, susijusiais su moterų vieta darbo rinkoje.
  • Geriau suprasti „Erasmus+“ KA1 projektą.
  • Palengvinti ryšių užmezgimą, keitimąsi idėjomis ir partnerysčių kūrimą.

Dalyvių profilis

Dalyvauti šioje partnerystės stiprinimo veikloje kviečiami atstovai iš „Erasmus+“ programos šalių ir pietų Viduržemio jūros regiono organizacijų. Kviečiamos visos organizacijos, dirbančios lyčių lygybės srityje, labiausiai orientuotos į moterų įgalinimą ir norinčios dalyvauti „Erasmus+“ projektuose. Jei aktyviai dirbate šios temos rėmuose ir norite susipažinti su programos „Erasmus+“ KA1 projektu, šis renginys skirtas jums. Be to, jei siekiate plėsti savo partnerystę tarptautiniu mastu, šis renginys taip pat jums! Patirtis „Erasmus+“ projektuose laikomas privalumu.

Atrinktiems kandidatams dalyvavimas pilnai finansuojamas. 

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH