Pažintinis vizitas

2024 m. spalio 7-11 d. | Laconì (OR), Italija

REGISTRACIJA iki liepos 18 d.

Ar dirbate su jaunimu kaimo ar atokiose vietovėse? Ar norėtumėte išsiaiškinti, kaip „Erasmus+“ programa galėtų suteikti daugiau galimybių jūsų bendruomenės jaunimui?

Dalyvaukite šiame pažintiniame vizite, kuriame bus gilinamasi į jaunimo įtraukties skatinimo kaimo vietovėse iššūkius ir sėkmę!

Pažintinio vizito metu bus susipažįstama su vienos izoliuotos vietovės Sardinijos regiono centre situacija, kur organizacijos ir su jaunimu dirbantys asmenys stengiasi suteikti jaunimui mokymosi galimybių pagal „Erasmus+“ jaunimo programą.

Italijos nacionalinė agentūra dalyvauja strateginėje partnerystėje dėl įtraukties (LTA SPI), kurią koordinuoja „SALTO Inclusion & Diversity“ ir kurioje daugiausia dėmesio skiriama organizacijų, dirbančių su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais, įgalinimui. Todėl šis renginys yra šio bendradarbiavimo dalis, konkrečiai susijusi su kaimo sritimi.

Šio pažintinio vizito esminis siekis – tyrinėti ir analizuoti kaimo vietovėse gyvenančių jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų padėtį bei apsvarstyti galimus „Erasmus+“ programos siūlomus sprendimus siekiant įveikti pasitaikančias kliūtis ir barjerus. Dalyvaudami seminaruose, taikydami įvairius aktyvumo reikalaujančius metodus, dalyviai susipažins su keliais konkrečiais atvejų tyrimais, kurie padės geriau suprasti, kaip vietos organizacijos dirba su mažiau galimybių turinčiu jaunimu kaimo vietovėse, su kokiais sunkumais susiduria ir kokia yra jų patirtis įgyvendinant „Erasmus+“ jaunimo programas.

Pažintinio vizito tikslai:

  • Didinti jaunimo ir organizacijų (ypač naujokų) dalyvavimą „Erasmus+“ programose.
  • Išsiaiškinti strategijas, kaip įtraukti kaimo vietovėse gyvenančius jaunuolius į Europos jaunimo projektus ir aptarti kylančius iššūkius.
  • Skatinti ir remti „Erasmus+“ jaunimo programų, kaip įtraukties kaimo vietovėse priemonės, prieinamumą.
  • Atkreipti dėmesį į gerąją darbo su kaimo jaunimu patirtį ir vykdomus projektus.
  • Padidinti organizacijų gebėjimus dirbti tarptautiniu lygmeniu.
  • Skatinti dalyvių partnerystę, siekiant plėtoti  „Erasmus+“ projektus.

Dalyvių profilis:

  • Kaimo ir (arba) atokiose vietovėse veikiančių jaunimo organizacijų ar neformalių jaunimo grupių atstovai.
  • Socialinės rūpybos tarnybų darbuotojai, socialiniai darbuotojai, specialistai, dirbantys savivaldybėse ir (arba) viešosiose įstaigose, dirbantys jaunimo srityje kaimo vietovėse ir (arba) atokiose vietovėse.

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o pats pažintinis vizitas nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH