Pažintinis Vizitas

Registracija iki birželio 26 d.: SALTO-YOUTH

Rugpjūčio 17-19 d. 2022 | Latvija

Pažintinio vizito tikslas – informuoti apie psichoemocinę jaunimo darbuotojų gerovę ir gerinti darbo su jaunimu kokybę vietos savivaldybėse.

Ar kasdien dirbate su jaunais žmonėmis?

Ar abejojate darbo su jaunimu prasme?

Ar jaučiate motyvacijos stoką savo darbe?

Ar buvote ant perdegimo ribos?

Ar manote, kad savo darbe reikia naujo požiūrio?

Tada jūs turite kreiptis!

Darbas su jaunimu yra kūrybiškas, įdomus ir reikalauja mokymosi kiekvieną dieną! Vykdydami šią veiklą, dirbantys su jaunimu, susiduria su daugybe iššūkių, tokių kaip jaunimo darbuotojų perdegimas, savivaldybės darbuotojų kaita, darbdavio, savivaldybės, organizacijos ar bendradarbiavimo partnerių paramos trūkumas, įvairūs pasaulio iššūkiai (Covid-19 pandemija, karas) ir paramos trūkumas jų psichoemocinei gerovei. Tai svarbūs darbo su jaunimu kokybės aspektai.

Pažintinio vizito tikslas – informuoti apie jaunimo darbuotojų (jaunimo specialistų, jaunimo darbuotojų, jaunimo politikos formuotojų, nevyriausybinių organizacijų atstovų ir kt., dalyvaujančių darbe su jaunimu) psichoemocinę gerovę ir gerinti darbo su jaunimu kokybę vietos savivaldybės. Siekdami šio tikslo, 2022 metų rugpjūčio 17 – rugpjūčio 19 dienomis organizuojame pažintinį vizitą Latvijoje.

Uždaviniai:

 • dalintis patirtimi, kaip padėti jaunimo specialistams ir politikos formuotojams, jaunimo darbuotojams ir NVO atstovams;
  • suprasti jaunimo darbuotojo kasdienio gyvenimo aspektus ir iššūkius;
  • kurti idėjas, kaip įveikti perdegimą ir išlaikyti motyvaciją dirbant su jaunimu;
  • rinkti informaciją apie priemones ir išteklius, kurie gali padėti tobulinti darbo su jaunimu kokybę didinant jaunimo darbuotojų gerovę;
  • dalytis patirtimi, kaip diegti paramos sistemą nacionaliniu ir vietos lygiu;
  • kurti idėjas, kaip kelti darbo su jaunimu ir su jaunimu susijusių asmenų prestižą.

Pažintinio vizito tiklinė grupė: 

Iki 25 specialistų, tiesiogiai susijusių su darbu su jaunimu (ne mažiau kaip 50 % kasdienių užduočių) ir turinčių ne mažesnę kaip 2-3 metų darbo patirtį dabartiniame darbe:

 • jaunimo specialistai arba politikos formuotojai;
  • jaunimo darbuotojai arba jaunimo NVO atstovai;
  • valstybės tarnautojai, atsakingi už darbą su jaunimu savo savivaldybėje;
  • mokytojai, mokyklų pagalbiniai darbuotojai, alternatyvaus ugdymo darbuotojai, profesinių programų darbuotojai (įsitraukiantys į darbą su jaunimu);
  • kiti sektoriaus specialistai, tiesiogiai dirbantys su jaunimu: gerovės, sveikatos, teisingumo, sporto, policijos, švietimo ir kt.

Daugiau informacijos ir registracija iki birželio 26 d.: SALTO-YOUTH