Pažintinis vizitas

2024 m. gruodžio 2-6 d. | Malta

REGISTRACIJA iki rugsėjo 4 d.

Trijų dienų pažintinis vizitas suteiks galimybę su jaunimu dirbantiems asmenims ir kitiems specialistams susipažinti su tarpreliginiu dialogu ir darbo su jaunimu metodais bei praktika Maltoje.

Šis pažintinis vizitas kvies jus leistis į kelionę per tikėjimą, įsitikinimus ir projektų, kurie apimtų įvairias perspektyvas jaunimo ir bendruomenės kontekste, aspektus.

Renginio organizatoriai sieks sukurti erdvę refleksijoms, įkvėpimui, paieškoms, kaip užmegzti konstruktyvų dialogą ir analizuoti savo ir darbo su jaunimu vaidmenį puoselėjant pozityvią sąveiką tarp skirtingus religinius, tikėjimo ar dvasinius įsitikinimus turinčių asmenų. Šalia to bus nagrinėjami skirtingi tarpreliginio dialogo lygmenys ir dinamika, religinės diskriminacijos, religijos ir politikos klausimai.

Pažintinio vizito pagrindinis siekis – ugdyti su jaunimu dirbančių darbuotojų „įvairovės valdymo“ įgūdžius, siekiant sudaryti geresnes galimybes jaunimui, kuris susiduria su religine diskriminacija arba kuriam gresia tokia diskriminacija.

Pažintinio vizito tikslai:

  • Geriau suprasti tarpreliginį dialogą, kaip darbo su jaunimu priemonę, tyrinėjant skirtingus požiūrius ir praktiką Maltoje.
  • Pasisemti įkvėpimo ir apmąstyti savo tikėjimo sistemą, vertybes, politiką ir organizacinę praktiką.
  • Pasidalinti iššūkiais ir įvairiais būdais, kaip skatinti tarpreliginį dialogą kaip bendruomenių suartinimo priemonę.
  • Stiprinti jaunimo specialistų tarpreliginį dialogą ir antidiskriminacinę elgseną bei praktiką.

Dalyvių profilis:

Kviečiami nuolat tiesiogiai dirbantys su jaunais žmonėmis asmenys. Tai jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, mokytojai, treneriai, socialiniai ir sveikatos priežiūros darbuotojai, įdarbinimo specialistai, norintys puoselėti pozityvų dialogą, suprasti įvairias perspektyvas ir prisidėti prie bendruomenės ir taikos stiprinimo iniciatyvų. Tikintieji, ateistai, abejojantys ar ieškantys – laukiami visi.

  • Pirmenybė bus teikiama dalyviams, dirbantiems su skirtingų religinių, tikėjimo ar dvasinių įsitikinimų jaunuoliais ir (arba) mažumų ir migrantų kilmės jaunuoliais.
  • Norintys tobulinti „įvairovės valdymo“ įgūdžius ir tarpreliginio dialogo praktiką.  
  • Tarptautinė patirtis nėra būtina. 
  • Svarbu gebėti komunikuoti (tarptautine) anglų kalba.
  • Laukiami dalyviai iš „Erasmus+“: programos „Veiklus jaunimas“ ir šalys partnerės.

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o pats renginys nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH