Nuotoliniai mokymų kursai

Kovo 7 – gegužės 12 d. 2022 | (nuotolinės veiklos: kovo 7 d., kovo 9 d., kovo 31 d. – balandžio 2 d., gegužės 12 d. 2022), Liuksemburgas

Registracija į atranką iki vasario 7 d.: SALTO-YOUTH

Nuotolinė mokymosi patirtis jaunimo darbuotojams, padedanti suprasti kaip prasmingai įtraukti jaunus žmones į jaunimo vedamas veiklas, sutelkiant dėmesį į įgalinimą ir neformalaus mokymosi suteikiamų kompetencijų pripažinimą naudojantis Erasmus+ jaunimo sritimi ir Europos solidarumo korpuso programoma.

Bendras Power to You(th) tikslas yra sustiprinti ir plėsti jaunimo darbuotojų ir jaunimo lyderių gebėjimus remti mažiau galimybių turinčių jaunuolių įgalinimą ir ilgalaikį įtraukų jaunimo dalyvavimą organizacijose įgyvendinant naujus Erasmus+ jaunimo srities/Europos solidarumo korpuso projektus.

Mes apibrėžiame įgalinimą kaip mokymosi procesą, kurio metu žmonės suvokia savo potencialą, mokymosi poreikius ir apribojimus, bei gebėjimą prisiimti atsakomybę ir veikti palaikant sveikus, atsakingus santykius su kitais ir visuomene. Mišri mokymosi patirtis suteikia galimybę jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams toliau tyrinėti šią koncepciją, ypač dirbant su mažiau galimybių turinčiomis tikslinėmis grupėmis.

Nuotolinių mokymo kursų uždaviniai:

  • Ištirti įgalinimo sampratą, jos potencialą ir aktualumą bei ryšį tarp įgalinimo ir įtraukaus jaunimo dalyvavimo.
  • Suprasti jaunimo darbuotojų, jaunimo lyderių ir organizacijų vaidmenį įgalinant mažiau galimybių turinčius jaunuolius.
  • Atrasti Erasmus+ jaunimo srities ir Europos solidarumo korpuso projektų, kaip jaunimo įgalinimo ir įtraukaus jaunimo dalyvavimo priemonės, vertę.
  • Patirti, tyrinėti ir dalintis įkvepiančiais įrankiais, metodais ir gerąja patirtimi, susijusia su įgalinimu, kurią galima perkelti į darbo realybę (tiek akis į akį, tiek internetinėje/skaitmeninėje veikloje).

Šiuos mokymus specialiai sukūrėme visapusiškam mokymuisi nuotoliui, susietam su jūsų darbo tikrove. Tai reiškia, kad siūlome programą su įvairiais mokymosi momentais. Kai kurie elementai sudaro mokymo programos esmę ir reikalauja visiško dalyvavimo. Kiti elementai bus neprivalomi ir padės pagilinti jūsų mokymosi patirtį, atsižvelgiant į jūsų poreikius. Dirbsime tiek su gyvomis grupinėmis Zoom sesijomis, tiek su mokymosi užduotimis, kurios bus atliekamos individualiai arba nedidelėse grupėse savarankiškai. Power to You(th) mokymai bus palaikomi internetinėje bendruomenės erdvėje, siekiant pagerinti bendrą mokymosi patirtį.

Žemiau rasite pagrindinius mokymų programos elementus, kuriuose būtinas pilnas tiesioginis dalyvavimas internetu. Atkreipkite dėmesį, kad pati programa vyksta kovo 7 – gegužės 12 d., o tarp minėtų tiesioginių veiklų bus atliekamos individualios užduotys!

Nuotolinę mokymų programą sudaro tokia mokymosi kelionės struktūra:

1 etapas: Įvadinis etapas:

Šiame etape mes susipažinsime ir supažindinsime su mokymų struktūra. Taip pat pirmą kartą supažindinsime su įgalinimu

Kovo 7 d., pirmadienis (10:30–13:00 CET)

Kovo 9 d., trečiadienis (10:30–13:00 CET)

2 etapas: Pažinimo etapas

Šiame etape mes pažinsime įgalinimą mokysimės kaip skatinti jį savo darbe

Kovo 31 d., ketvirtadienis (10:30–13:00 CET)

Balandžio 1 d., penktadienis (10:30–13:00 CET)

Balandžio 2 d., šeštadienis (10:30–13:00 CET)

(P.S. Kiekvieną popietę nuo kovo 31 d. iki balandžio 2 d. kviesime atlikti kai kurias individualias ir grupines užduotis)

  • 3 etapas: vietos įgyvendinimo etapas

Šiame savarankiško mokymosi etape įgyvendinsite vietos įgalinimu pagrįstą veiklą savo organizacijoje su jaunais žmonėmis, su kuriais dirbate.

  • 4 etapas: Įgalinimo veiklos poveikis ir mokymų užbaigimas

Šiame etape mes įsivertinsime, žiūrėsime į praeitį ir į ateitį. Taip pat užbaigsime mokymosi kelionę šiuose mokymuose.

2022 m. gegužės 12 d., ketvirtadienis (10:30–13:00 CET)

REGISTRACIJA