Seminaras

Spalio 17-20 d., 2023 m. | Milanas, Italija

REGISTRACIJA iki rugpjūčio 30 d. 

Kvietimas jaunimo darbuotojams, projektų vadovams, mentoriams, mokymų vadovams bei aukštojo mokslo atstovams!

Jūsų laukia laboratorija, kurioje bus tyrinėjami, aptariami ir išbandomi metodai, įrankiai ir teorijos, integruojantys europinę dimensiją į jaunimo darbuotojų ruošimą bei veiklą. 

Kas yra turima omenyje kai kalbama apie europinę dimensiją? Tai europietiškos vertybės kaip žmogaus teisės, demokratija, lygybė, solidarumas ir pagarba įvairovei. Europietiškas darbas su jaunimu turėtų aktyviai propaguoti šias vertybes bei padėti joms skleistis įgalinant jaunimą veikti vertybiniu pagrindu. Prie to taip pat galima pridėti ir jaunimo darbuotojų žinias apie darbą su jaunimu Europoje – politikos kryptis, jų poveikį jaunimui ir jų praktikai, mobilumo programų teikiamas galimybes. 

Seminaras siekia:

  • suburti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp suinteresuotųjų pusių, rengiančių ir įgyvendinančių su jaunimu dirbančių asmenų mokymo programas.
  • Surinkti įvairius modelius, įrankius, teorijas ir metodus sukurtus ir taikomus tarptautinėje darbo su jaunimu praktikoje bei apsvarstyti, kaip jie gali būti pritaikomi ar koreguojami ateityje.
  • Nagrinėti ir diskutuoti apie aktualijas ir iššūkius, susijusius su jaunimo darbuotojų ruošimu atsižvelgiant į europietišką dimensiją (pvz.: kaip kovoti su euroskepticizmu?)
  • Sukurti ryšius su papildomais procesais, susijusiais su jaunimo darbuotojų mokymu (pvz.: Europinė mokymų strategija ir Europos darbo su jaunimu darbotvarkė)

Atrinktų dalyvių laukia pristatymai, diskusijos, interaktyvios sesijos bei dirbtuvės, kurių metu dalyviai patys galės plėtoti strategijas ir veiksmus dėl europietiškos dimensijos geresnio integravimo į jaunimo darbuotojų ruošimo procesus. 

Norėtumėte prisidėti prie laboratorijos įgyvendinimo? Seminaras vis dar ieško skirtingų formatų ir turinio veiklų, kurios prisidėtų prie renginio tikslų: tai gali būti pristatymai, dirbtuvės, mugės stendai. 

Seminare susitiks apie 50 formaliojo ir neformaliojo ugdymo sektorių atstovų iš visos Europos. Atrinktiems dalyviams seminaras, maitinimas, apgyvendinimas ir kelionė nieko nekainuos!
Skaityti išsamiau apie seminarą: SALTO-YOUTH