Seminaras

Rugsėjo 4-7 d., 2023 m. | Dublinas, Airija

REGISTRACIJA iki birželio 22 d. 

Atskirtas darbas su jaunimu (angl. detached youth work) – viena iš darbo su jaunimu forma, kai su jaunuoliais bendraujama jų pasirinktose susibūrimo vietose – gatvėse, žaliosiose erdvėse ar vietinėse parduotuvėse. Tokiu būdu yra stengiamasi pasiekti 10-24 metų jaunuolius, kurie nėra susiję su jaunimo grupėmis ar centrais. 

Kontaktų mezgimo seminare visas dėmesys bus skiriamas šiai darbo su jaunimu praktikai bei geriesiems jos pavyzdžiams. Seminaras yra sudarytas iš pažintinio vizito paskutinę seminaro dieną bei nuotolinio dviejų valandų susitikimo su dalyviais prieš atvykimą „Discord” programoje. „Discord” programa funkcionuos kaip erdvė, kurioje dalyviai ir toliau galėtų keistis gerąja patirtimi, priemonėmis ir idėjomis. Pirmasis nuotolinis susitikimas vyks rugpjūčio pabaigoje – tikslus laikas dar bus patikslintas. 

Seminaro tikslai:

  • sukurti dalyviams integruotą ir lanksčią darbo bei gerųjų praktikų dalinimosi erdvę prieš, per ir po seminaro (pasitelkiant „Discord” programą). 
  • Supažindinti dalyvius su darbo su jaunimu skirtingomis metodikomis už jaunimo centrų ribų: mobilusis, atskirtas, gatvės, namų, internetinis, F2F darbas su jaunimu. 
  • Parodyti susitikimo su jaunais žmonėmis „ten, kur jie yra” naudą.
  • Pamatyti ir reflektuoti egzistuojančias paslaugas jaunimui Dubline.
  • Susipažinti su jaunimo darbuotojais iš skirtingų šalių.
  • Palyginti skirtingų Europos šalių praktikas ir terminologiją.
  • Sukurti stipresnius tarpusavio ryšius, kurie galėtų ateityje tapti mobilumo projektu. 

Šis seminaras yra skirtas jaunimo darbuotojams, lyderiams, projektų vadovams, kurie domisi atskirtu darbu su jaunimu, turi jame patirties ar norėtų pradėti jį praktikuoti. 

Norintys dalyvauti turi registruotis į atranką, o atrinktiems dalyviams seminaras nieko nekainuos!
Plačiau apie renginį: SALTO-YOUTH