Seminaras

2024 m. spalio 6-10 d. | Viena, Austrija

REGISTRACIJA iki birželio 12 d.

Šis seminaras suteiks su jaunimu dirbantiems specialistams galimybę geriau suprasti tarpreliginį dialogą ir apmąstyti jaunimo darbo vaidmenį skatinant pozityvius santykius tarp žmonių su skirtingais religiniais, tikėjimo ar dvasiniais įsitikinimais. Seminaras skatins suvokti tarpreliginį dialogą kaip teigiamą šaltinį, kuris gali padėti kurti tiltus tarp bendruomenių, skatinti supratimą, pagarbą ir taiką.

Dalyviai galės reflektuoti ir ieškoti būdų, kaip užmegzti konstruktyvų dialogą bei analizuoti savo ir darbo su jaunimu vaidmenį puoselėjant pozityvią sąveiką. Jie susipažins su tarpreliginiu dialogu, jo svarba ir verte šiandien. Seminaras taip pat apims įvairių sąvokų (tarpreliginis dialogas, religija, tikėjimas, dvasingumas) nagrinėjimą ir pagrindinių tarpreliginio dialogo elementų aptarimą.

Bus aptarti neatidėliotini klausimai ir iššūkiai, susiję su tarpreliginiu dialogu, siekiant padaryti programas ir organizacijas labiau įtraukiančias bei priimančias žmonių skirtumus.

Pagrindinis šio seminaro siekis ugdyti jaunimo darbuotojų „įvairovės valdymo“ įgūdžius, kad būtų galima nutiesti tiltus tarp skirtingų bendruomenių, įgalinti jaunimą įsitraukti į religinę įvairovę ir sudaryti geresnes galimybes jauniems žmonėms, kurie susiduria su religine diskriminacija arba kuriems gresia tokia diskriminacija.

Seminaro tikslai:

 • Nagrinėjant tarpreliginio dialogo sąvokas ir įvairias jo formas bei praktiką geriau suprasti, kas yra ir kas nėra tarpreliginis dialogas, kokie jo mechanizmai ir poveikis.
 • Apmąstyti asmeninę tikėjimo sistemą, struktūrinius klausimus ir organizacinę praktiką.
 • Keistis strategijomis ir praktika, kaip tarpreliginį dialogą pritaikyti kaip bendruomenės ir taikos stiprinimo priemonę.
 • Stiprinti jaunimo specialistų tarpreliginį dialogą ir antidiskriminacinę elgseną bei praktiką.

Dalyvių profilis:

Seminare dalyvaus ne daugiau kaip 27 specialistai, nuolat tiesiogiai dirbantys su jaunais žmonėmis. Tai jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, mokytojai, mokymų vadovai, socialiniai ir sveikatos priežiūros darbuotojai, kurie…

 • nori skatinti pozityvų dialogą, suprasti įvairias perspektyvas ir prisidėti prie bendruomenės ir taikos stiprinimo iniciatyvų. 
 • nori tobulinti „įvairovės valdymo“ įgūdžius ir tarpreliginio dialogo praktiką.  
 • yra tikintieji, ateistai, abejojantys ar ieškantys.
 • geba dirbti (tarptautine) anglų kalba.
 • gali būti dalyviai iš „Erasmus+“: programos „Veiklus jaunimas“ ir šalių partnerių.

Svarbu!

 • Pirmenybė bus teikiama dalyviams, dirbantiems su skirtingų religinių, tikėjimo ar dvasinių įsitikinimų jaunuoliais ir (arba) mažumų ir migrantų kilmės jaunuoliais.
 • Tarptautinė patirtis nėra būtina. 

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o pats seminaras nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH