Seminaras

Gruodžio 13-14 d., 2022 | nuotoliu, Kipras

REGISTRACIJA iki lapkričio 30 d.

„Youth@Work“ yra jungtis tarp NVO ir vyriausybės vadovaujamų jaunimo iniciatyvų, kuri gali skatinti ir įtraukti jaunimo lauko atstovus į ES jaunimo garantijų nacionalines veiklas.

Vizija

Jaunimo sektorius jau įgyvendina pagrindinius ES jaunimo garantijų uždavinius, t. y. įtraukia jaunimą į švietimo, užimtumo ir mokymosi veiklas, mažina socialinę atskirtį ir didina pasirinkimo galimybes. Tačiau jaunimo sektoriaus atstovai nėra įtraukti į ES jaunimo garantijų iniciatyvas, finansuojamas nacionaliniu lygiu. Jų žinios ir praktinė patirtis, susijusi su jaunimo įtraukimu ir įgalinimu, gali padėti geriau įgyvendinti ES jaunimo garantijų iniciatyvas ir geriau vykdyti įsipareigojimą ieškoti novatoriškesnių kovos su nuolatiniais socialinės ir ekonominės atskirties iššūkiais, kurie didėja, kai jaunimas nėra švietimo, užimtumo ir mokymo srityse, būdais. Šis seminaras skirtas jaunimo sektoriaus glaudaus įtraukimo į ES jaunimo garantijų iniciatyvas galimybėms ir iššūkiams.

„Youth@Work“ yra jungtis tarp NVO ir vyriausybės vadovaujamų jaunimo iniciatyvų, kuri gali skatinti ir įtraukti jaunimo lauko atstovus į ES jaunimo garantijų nacionalines veiklas. 

Renginio tikslai

– Plėtoti idėją apie tai, kaip darbo su jaunimu teikėjai gali prisidėti prie naujoviško ir veiksmingo ES jaunimo garantijų teikimo.

– Pateikti pavyzdžius, kaip darbo su jaunimu sektorius įtraukiamas į ES jaunimo garantijų teikimą.

– Keistis esamomis jaunimo garantijų iniciatyvų praktikomis, kurioms vadovauja arba kuriose aktyviai dalyvauja jaunimo sektorius.

– Keistis inovatyviomis praktikomis, kurios suteikia galimybę jaunimui įsidarbinti (gali pritaikyti / informuoti apie jaunimo garantijų plėtrą).

– Sukurti sinergijas tarp jaunimo sektoriaus ir kitų ES jaunimo garantijų teikėjų.

– Pasidalinti darbo praktikomis ir kurti naujas partnerystes.

REGISTRACIJA