Partnerysčių stiprinimo veikla

2024 m. rugsėjo 23-27 d. | Misano Adriatico (RN), Italija

REGISTRACIJA iki liepos 26 d.

Šioje partnerysčių stiprinimo veikloje bus nagrinėjama socialinio sporto kaip socialinės įtraukties priemonės galia. Šiuo renginiu siekiama skatinti sporto ir darbo su jaunimu bendradarbiavimą vietos ir tarptautiniu lygmeniu, pasitelkiant socialinį sportą socialinei sanglaudai didinti. Partnerystės stiprinimo veiklos metu daugiausia dėmesio bus skiriama socialinio sporto sistemai, siekiant neapsiriboti sportu kaip varžybų forma.

Renginio tikslai:

  • Partnerysčių kūrimas, ryšių mezgimas tarp suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių socialiniame sporte ir darbe su jaunimu.
  • Žinių gilinimas, informuotumo ir supratimo apie „YouSport SNAC“ ir „Erasmus+“ programą plėtimas.
  • Mokymasis ir refleksija apie socialinį sportą kaip mokymosi patirtį, siekiant pagerinti veiklos ir projektų kokybę bei poveikį.
  • Dalijimasis tarptautine praktika, kuri gali būti įkvėpimo šaltinis būsimiems projektams ir bendradarbiavimui.

Renginio metu dalyvių laukia veiklos, padėsiančios pagerinti supratimą apie socialinį sportą, mokymasis, refleksijos, diskusijos, įkvepiantys tarptautiniai praktiniai užsiėmimai, bendradarbiavimo idėjų generavimas, informacija apie „Erasmus+“ programą ir finansavimo aspektus.

Tikslinė grupė:

  • Treneriai: asmenys, dirbantys socialinio sporto treneriais ir siekiantys pagerinti savo praktiką.
  • Jaunimo darbuotojai: specialistai, kurie pritaiko socialinį sportą kaip neformaliojo ugdymo veiklos priemonę darbe su jaunimu.

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o pats renginys nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH