Mokymų kursai

2024 m. spalio 13-18 d. | Antverpenas, Belgija

REGISTRACIJA iki birželio 3 d. 

Ar dirbate su jaunimu ir kartu su juo užsiimate sportu? O gal esate jaunimo sporto specialistas ir norite savo veiklą patobulinti? Tuomet „Sport Praxis“ mokymai gali būti kaip tik jums!

Šių mokymų pagrindinis tikslas – suburti su jaunimu dirbančius asmenis ir sporto specialistus, norinčius daugiau sužinoti apie sportą kaip neformaliojo mokymosi priemonę.

„Sport Praxis“ programoje daugiausia dėmesio bus skiriama socialinio sporto sistemai, kad būtų galima peržengti sporto, kaip varžybų formos, ribas. Dalyviai bus kviečiami tyrinėti ir praktiškai išbandyti sportą kaip mokymosi ir reflektavimo priemonę, siekiant atpažinti kompetencijas, kurias vėliau galima perkelti į realaus gyvenimo situacijas ir panaudoti tai asmeninio tobulėjimo, bendruomenės kūrimo ir (arba) poveikio visuomenei procesams. Erdvė, kurioje visi šie procesai gali vykti – tai yra neformali aplinka su jaunais žmonėmis, su kuriais dirbate.

Mokymų tikslai:

  • Toliau tobulinti jaunimo darbuotojų ir sporto specialistų žinias ir įgūdžius naudojant sportą kaip priemonę neformalaus ugdymo kontekste.
  • Dalintis patirtimi apie sportą kaip priemonę neformaliojo mokymosi aplinkoje ir įkvėpti ją taikyti kitus mokymų dalyvius.
  • Sukurti dalyviams galimybę užmegzti ryšius.
  • Išnagrinėti bendradarbiavimo ateityje galimybes „Erasmus+“ jaunimo programose ir kitose srityse.

Mokymuose kviečiami dalyvauti:

  • Jaunimo darbuotojai, savo kasdienėje praktinėje veikloje su jaunimu (iki 30 metų) taikantys sportines veiklas (tiek paprastas, tiek pažangesnes).
  • Sporto specialistai, kasdien dirbantys su jaunimu (iki 30 metų).
  • Jaunimo darbuotojai ir sporto specialistai, kurie pritaikant sportą nori daryti didesnį socialinį poveikį jaunimui.
  • Jaunimo darbuotojai ir sporto specialistai, turintys daug darbo su jaunimu patirties.

Primename, kad mokymai atrinktiems dalyviams yra pilnai finansuojami!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH