Konferencija-simpoziumas-forumas Paryžiuje, kuris vyks gruodžio 6-10 d., suburs 125 dalyvius iš „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programas įgyvendinančių šalių bei kaimyninių šalių partnerių.

Šis susitikimas taps erdve atrasti ir plėtoti bendradarbiavimo galimybes su kaimyninėmis ES šalimis partnerėmis įgyvendinant „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programas.

Iki šiol bendradarbiavimas tarp programoje dalyvaujančių šalių ir kaimyniniuose regionuose (Pietryčių Europoje, EuroMed, Rytų Europoje, Kaukaze) esančių šalių turėjo reikšmingos įtakos jaunuolių, su jaunimu dirbančių žmonių ir organizacijų veiklai. Taip pat prisidėjo prie politikos formavimo tarp šių regionų.

Į renginį kviečiami registruotis:

  • turinčių darbo su programomis patirties organizacijų atstovai iš programos ir šalių partnerių. Taip pat organizacijų, kurias domina galimybės labiau įsitraukti į šio bendradarbiavimo veiklas, atstovai;  
  • institucijų atstovai (ES delegacijų, Europos Komisijos ir Nacionalinių agentūrų, administruojančių „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programas, atstovai iš įvairių šalių).
  • Kiti asmenys ir organizacijos, kurios aktyviai veikia jaunimo srityje ir kurios yra įsitraukusios į tarptautinį bendradarbiavimą tarp programą vykdančių ir šalių partnerių.

Registracija iki spalio 13 d.

Dalyvavimo sąlygos, registracija ir kita informacija: SALTO-YOUTH – European Training Calendar – Kick-off Event! – Strategic Cooperation with Neighbouring Partner Countries