Lapkričio 16-20 d. Ankaroje (Turkija) vyks antrasis tarptautinis forumas, skirtas mokymų vadovams, fasilitatoriams, darbuotojams, dirbantiems su jaunimu. Renginiu siekiama didinti šių profesionalų galimybes dirbti su jaunimu, turinčiu negalių, vietos, šalies ar tarptautiniu mastu pasitelkiant „Erasmus+“ programos jaunimo sritį.

Forumo tikslai:

  • Skatinti lygybę, socialinę įtrauktį ir mišrių galimybių jaunimo bendradarbiavimą;
  • Sukurti negalioms draugiško darbo su jaunimu koncepciją;
  • Koncentruotis į galimybes (o ne negalią) siekiant gerinti jaunų žmonių, neturinčių negalių, su turinčiaisiais negalių, bendradarbiavimą;
  • Indentifikuoti ir aptarti bendrus iššūkius bei pasiūlyti konkrečius veiksmus, kurie padėtų įveikti šiuos iššūkius;
  • Pagausinti specialistų, dirbančių jaunimo sektoriuje, kurie gerai išmanytų negalias, ir gebėtų įtraukti jaunus žmones, turinčius negalių, į jaunimo projektus ir naudotųsi įtraukiomis metodikomis;
  • Suteikti NVO galimybes pagilinti dialogą ir plėtoti tvarias partnerystes mišrių galimybių grupių projektams ateityje.

Renginys vyks lapkričio 22-26 d. Registracija – iki spalio 3 d.

Renginys nemokamas. Dalyvio indėlis yra 10 proc. kelionės išlaidų.

Daugiau informacijos ir registracija: SALTO-YOUTH – European Training Calendar – Include Transform Realise Transnational Forum II