Konferencija – simpoziumas – forumas

2024 m. spalio 27-31 d. | Budapeštas, Vengrija

REGISTRACIJA iki rugsėjo 15 d.

Ši konferencija skirta skatinti tautinių mažumų jaunimo ir jų organizacijų dalyvavimą vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Šiame renginyje jaunimas, specialistai ir sprendimų priėmėjai galės užmegzti prasmingą dialogą, kad geriau suprastų savo poreikius ir iššūkius, susijusius su bendradarbiavimu, dalyvavimu ES jaunimo programose bei kitomis atitinkamomis priemonėmis ir įrankiais, galinčiais padidinti tautinių mažumų jaunimo įsitraukimą.

Konferencijos tikslai:

 • Reflektuoti ir didinti informuotumą apie tai, kaip ES jaunimo programos gali paskatinti tautinių mažumų jaunimo dalyvavimą šiose programose. 
 • Kartu su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis nustatyti esamos praktikos poreikius ir priemones, remiantis jaunimo ekosistemos modeliu.
 • Galimų strategijų, kaip įveikti tautinių mažumų jaunimo dalyvavimo ES jaunimo programose ir kitose srityse iššūkius, kūrimas. 
 • Renktant rekomendacijas dėl tautinių mažumų jaunimo ir jų organizacijų dalyvavimo ES programoje didinimo, parengti pozicijos dokumentą.

Į konferenciją kviečiami dalyviai, atstovaujantys šioms tikslinėms grupėms:

 • Tautinių mažumų jaunimui ir jų organizacijoms įvairiais lygmenimis (organizuotos jaunimo grupės, atstovaujamos per savo tinklus ir organizacijas).
 • Su jaunimu dirbantys asmenys (dirbantys su tautinių mažumų jaunimu arba besidomintys šios konkrečios tikslinės grupės dalyvavimo didinimu).
 • Jaunimas ir jaunimo lyderiai tiek iš bendrų grupių, tiek ir iš mažumų grupių.
 • Vietos, nacionalinio, Europos lygmenų atstovai, aktyvūs jaunimo dalyvavimo ir nacionalinės mažumų politikos srityse, pavyzdžiui, mažumų savivaldybėse ir (arba) mažumų asociacijose.
 • Tautinių mažumų skėtinės organizacijos ir kiti susiję subjektai (nacionalinės jaunimo tarybos, nevyriausybinės organizacijos ir jaunimo judėjimai, susiję su šia tema).

Dalyvių laukia:

 • Interaktyvūs praktiniai seminarai ir sesijos, skirtos mažumų jaunimo dalyvavimo Europos programose analizei.
 • Tinklų kūrimo ir gebėjimų stiprinimo galimybės jaunimui ir jų organizacijoms.
 • Dialogas ir bendra kūryba su jaunimo atstovais ir sprendimų priėmėjais.
 • Pozicijos dokumento su tarptautine patirtimi ir rekomendacijomis parengimas.

Svarbu! Prieš ir po konferencijos Vengrijoje dalyviai turės sudalyvauti dviejuose internetiniuose susitikimuose.

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o pats renginys nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH