Mokymo kursai

Spalio 30 d. – Lapkričio 5 d., 2023 m. | Sofija, Bulgarija

REGISTRACIJA iki rugsėjo 2 d. 

TICTAC mokymai sugrįžta! Jie kviečia jaunimo darbuotojus, lyderius ir savanorius, įsitraukusius į tarptautinį darbą su jaunimu ir norinčius naudoti „Erasmus+” ir Europos solidarumo korpuso (toliau – ESK) programas kaip įrankį strateginiam savo darbo ar organizacijos vystymui.  

Suburdami jaunimo organizacijų atstovus iš skirtingų Europos šalių TICTAC mokymai siekia didinti dalyvių potencialą įsitraukti į programas bei gerinti būsimų tarptautinio jaunimo darbuotojų mobilumo projektų kokybę. 

Mokymo kursai yra orientuoti į ilgalaikį strateginį planavimą ir projektų ciklą (planavimas – paraiškos formulavimas – peržiūra ir tobulinimas – įgyvendinimas). TICTAC apima visus skirtingus tarptautinio darbo su jaunimu kokybės ypatumus, kurie yra nagrinėjami simuliacinių užduočių, atvejų analizės ir darbo grupėse metodais. Jei konkrečiau, mokymai siekia:

 • propaguoti „Erasmus+” (jaunimo srities) programą kaip edukacijos priemonę;
 • nagrinėti „Erasmus+” (jaunimo srities) programą, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinio bendradarbiavimo kokybei, ypač jaunimo darbuotojų mobilumui;
 • padėti suprasti „Erasmus+” (jaunimo srities) programos vaidmenį ilgalaikėje vietinėje strategijoje;
 • tarptautinėje aplinkoje padėti pirmus žingsnius „Jaunimo darbuotojų mobilumo” projekto organizavimui;
 • ugdyti dalyvių neformaliojo švietimo ir tarpkultūrinio mokymosi planavimo kompetencijas;
 • skatinti jaunimo dalyvavimą ir aktyvų pilietiškumą kaip pagrindinius elementus rengiant europietiškus ir tarptautinius projektus;
 • sukurti sąlygas naujoms pažintims ir partnerystėms kurtis.

Mokymuose dalyvaus 30 jaunimo darbuotojų ir lyderių, kurie:

 • turi patirties tarptautiniuose renginiuose ar veiklos (nebūtinai „Erasmus+” ar ESK programos rėmuose).
 • Yra motyvuoti sužinoti daugiau ir pasinaudoti „Erasmus+” (jaunimo srities) programos teikiamomis galimybėmis kurti ar stiprinti tarptautines partnerystes.
 • Nori tobulinti savo tarptautinių projektų kokybę.
 • Turi organizacijos palaikymą dalyvauti šiuose mokymuose ir galės ateityje įgyvendinti Europos jaunimo darbuotojų mobilumo projektus su savo organizacija.
 • Yra pilnamečiai ir gali efektyviai komunikuoti anglų kalba.

Ar tai apie jus? Tuomet kviečiame nieko nelaukti ir registruotis į mokymus! Atrinktiems dalyviams jie nieko nekainuoja, maitinimas ir apgyvendinimas suteikiami, o kelionės išlaidos – kompensuojamos. 
Daugiau informacijos ir preliminari programa: SALTO-YOUTH