Mokymo kursai

REGISTRACIJA iki liepos 15 d.: SALTO-YOUTH

Rugsėjo 12-18d. 2022 | Sofija, Bulgarija

 „TICTAC“ yra TC/PBA tinklas, atviras visoms Erasmus+ (Jaunimo) ir Europos solidarumo korpuso programų nacionalinėms agentūroms, skiriantis pagrindinį dėmesį jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams (savanoriams ir profesionalams).

„TICTAC“ yra TC/PBA tinklas, atviras visoms Erasmus+ (jaunimo) ir Europos solidarumo korpuso programų nacionalinėms agentūroms ir skirtas jaunimo darbuotojams (savanoriams ir profesionalams) bei jaunimo lyderiams, dalyvaujantiems tarptautiniame jaunimo darbe ir norintiems naudoti programas strateginei savo organizacijų veiklos plėtrai.

Suburdamas jaunimo organizacijų atstovus iš įvairių Europos šalių, „TICTAC“ siekia gerinti dalyvių galimybes įsitraukti į programas ir atitinkamai pagerinti būsimų tarptautinio jaunimo darbuotojų mobilumo projektų kokybę.

„TICTAC“ sukurtas remiantis ilgalaikiu strateginiu planavimu ir projekto ciklu. „TICTAC“ apima visas skirtingas tarptautinio darbo su jaunimu kokybės ypatybes kuriant vietinį strateginį planą kaip priemonę jaunimo darbuotojų mobilumo projektų kokybei gerinti.

„TICTAC“ skirtas tiems jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams, kurie:

  • anksčiau yra dalyvavę tarptautiniuose renginiuose/veiklose (nebūtinai projektą pagal ERASMUS+ (Jaunimas) ar Europos solidarumo korpuso programas);
  • yra motyvuoti sužinoti apie ERASMUS+ (Jaunimas) programą ir ja naudotis kuriant ar stiprinant tarptautines partnerystes;
  • nori gerinti savo tarptautinių projektų kokybę;
  • turi palaikymą iš savo organizacijos dalyvauti „TICTAC“ ir gali savo organizacijoje įgyvendinti Europos jaunimo darbuotojų mobilumo projektus;
  • yra ne jaunesni kaip 18 metų,
  • kalba anglų kalba darbiniu lygiu, sugeba užmegsti efektyvų bendravimą grupinio darbo ir užsiėmimų metu. Žemas anglų kalbos lygis apribos mokymosi galimybes.

Dalyviai atvyksta iš maždaug 8–12 Europos šalių, dalyvaus ne daugiau 30 žmonių kiekviename kurse.

Bendras „TICTAC“ TC/PBA tikslas – ugdyti dalyvių kompetencijas įgyvendinant „Jaunimo darbuotojų mobilumo“ projektus pagal ERASMUS+ (Jaunimas) programą ilgalaikėje organizacijos strategijoje.

REGISTRACIJA iki liepos 15 d.: SALTO-YOUTH