Mokymų kursai

Gegužės 25-30 d. 2022 | Flecken Zechlinas, Vokietija

Reguistracija ki balandžio 5 d.: SALTO-YOUTH

Gera savijauta ir atsparumas yra du svarbūs aspektai dirbant su žmonėmis. Šio 5 dienų mokymo kurso metu jaunimo darbuotojai mokysis ir atras skirtingus judesiais ir ryšiu pagrįstus metodus ir stilius iš 4 patyrusių mokymų vadovų ir vieni kitų.

Pagrindinis šio mokymo kurso tikslas – atrasti kūrybines priemones ir išteklius, kurie palengvintų ryšį, atsparumą ir gerą savijautą dirbant su jaunimu. Dalyviai patys išbandys įvairias priemones, apmąstys ir keisis savo patirtimi bei perkels tą patirtį į savo darbo kontekstą ir kasdienį gyvenimą. Ypatingai krizių metu svarbu atkreipti dėmesį ne tik į fizinę, bet ir psichinę žmonių sveikatą. Tai gali būti vertinama kaip solidarumo sau ir kitiems veiksmas, todėl mes norime suprasti ir aptarti, kaip šios temos veikia bendruomenės gyvenimą.

Būdami neformalių mokymų vadovai ir jaunimo darbuotojai, šio kurso mokymų vadovų komanda Yolanda, Ohiane, Mohammed ir Dina susiduria su skirtingomis žiniomis ir patirtimi, tačiau turi bendrą tikslą ir viziją: naudoti kūrybines ir judesiais pagrįstas priemones kaip įrankį padėti užmegzti ryšį su savo vidiniu vaiku, užmegzti ryšį su aplinkiniais ir įgyvendinti žaismingumą bei perkelti šiuos elementus į savo darbą.

Tikslai:

  • Ugdyti Emocijų valdymo, atsparumo, ryšio ir gerovės darbe su jaunimu kompetencijas ir jas sieti su su solidarumo ir bendruomeniškumo tema.
  • Supažindinti su mokymosi platforma, kurioje dalyviai patys gali dalytis idėjomis, apmąstymais ir poreikiais.
  • Palengvinti dalyvių, organizacijų ir susijusių projektų vykdytojų tarpusavio paramos tinklų kūrimą, būsimų geros savijautos, ryšio ir atsparumo projektų strategijų kūrimą.

Daugiau informacijos ir registracija: SALTO-YOUTH