Konferencija – Simpoziumas – Forumas

Birželio 5-9 d., 2023 m. | Kipras

REGISTRACIJA iki gegužės 7 d. 

Kiekvienais metais Youth@Work partnerystė organizuoja įvairias žinių dalinimosi, gebėjimų stiprinimo ir ryšių kūrimo veiklas, kurios prisideda prie darbo su jaunimu vaidmens jaunimo užimtumo ir verslumo ekosistemoje. Be to, 2023 – Europos įgūdžių metai, kurių metu orientuojamasi į inovacijas, mokymąsi visą gyvenimą, nedarbingumo ir įgudusių darbuotojų trūkumo Europos Sąjungoje sprendimą. Šiame kontekste organizuojamas forumas birželio 5-9 dienomis išskirtinį dėmesį skirs pietinių Europos šalių inovatyvioms praktikoms, skirtoms jaunuolių kompetencijoms kelti. 

Pagrindinis forumo tikslas – suteikti platformą dalyviams mokintis ir nagrinėti inovatyvias iniciatyvas ir praktikas, kurios ugdo jaunuolių įgūdžius.

Forumo uždaviniai:

  • Didinti informuotumą apie nacionalinius ir europinius projektus bei praktikas, orientuotas į jaunuolių gebėjimų ugdymą darbingumo, verslumo ir socialinės įtraukties tikslais.
  • Nagrinėti darbo su jaunimu Kipre praktikas bei realijas. 
  • Pristatyti egzistuojančias ar planuojamas iniciatyvas ir programas, kaip lokaliniai atstovai (savivaldybės, įmonės) skatina jaunimo užimtumą ir verslumą kaip socialinės įtraukties priemones.
  • Suteikti erdvę ryšių mezgimui ir dalinimuisi geromis praktikomis.
  • Nagrinėti, kaip „Erasmus+” ir Europos solidarumo korpuso programos gali prisidėti prie ateities bendradarbiavimo forume gvildenamomis temomis. 

Tikimasi, kad forumo metu susiformuos tinklas asmenų ir suinteresuotųjų pusių, kurias sieja susidomėjimas forumo temomis, bei atsiras daugiau įkvėpimo kurti novatoriškus projektus pagal Europos jaunimo programas. Be to, bus siekiama sustiprinti Youth@Work partnerystės ryšius su nacionalinėmis agentūromis bei išleisti leidinį apie aktualias pietinių Europos šalių darbo su jaunimu praktikas jaunimo užimtumo, verslumo ir gebėjimų ugdymo srityse. 

Atrinktiems dalyviams kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos bus 100% finansuojamos, o pats forumas – nemokamas. 


Forumo dienotvarkė, platesnė informacija bei dalyvavimas atrankoje: SALTO-YOUTH