Konferencija – Simpoziumas – Forumas

Gegužės 3-7 d. 2022 | Kipras

Registracija į atranką iki vasario 13 d.: SALTO-YOUTH

  • Nuo 2022 m. gyvi tarptautiniai mokymų kursai dalyviams, kuriuos siunčia JRD, nieko nekainuos. Renginio organizatoriai padengs maisto, apgyvendinimo ir su veiklomis susijusias išlaidas. JRD kompensuos kelionės išlaidas. Jeigu po registracijos būsite atrinkti dalyvauti renginyje, susisiekite su Monika Paulauskaite (monika@jtba.lt; +370 607 20 631).

Šia konferencija siekiama ištirti įsidarbinimo ir verslumo galimybes skaitmeniniame ir žaliajame sektoriuose bei sukurti tarpsektorinį profesionalų tinklą.

Konferencija leis pažvelgti į ateities technologijų raidą, įgūdžius ir žinias, kurių reikia žaliojoje ir skaitmeninėje darbo rinkoje. Dirbtinio intelekto ir darbo vietų automatizavimo įtaka darbo rinkai yra didelė. Todėl svarbu, kad darbo su jaunimu praktikai, formalūs pedagogai ir kitos atitinkamos suinteresuotosios šalys būtų informuoti ir susidarytų įspūdį apie tai, kaip gali atrodyti ateitis bei kokios kompetencijos bus reikalingos užimtumui ir verslumui. Be to, kadangi skaitmeninimas suteikia galimybę rengti ekologiškesnius renginius ir sumažinti anglies pėdsaką vykdant įprastas veiklas, ši konferencija suteiks galimybę sujungti žaliąjį bei Informacijos ir komunikacijos technologijos sektorius.

„Erasmus+“ Nacionalinių agentūrų jaunimo įsidarbinimo ir verslumo partnerystė „Youth@Work“

Ši konferencija yra „Youth@Work“ partnerystės dalis, kartu su kitais projektais sprendžianti jaunimo įsidarbinimo ir verslumo klausimus. Partnerystėje dalyvauja 14 narių  – Erasmus+ Nacionalinės Agentūros ir SALTO-YOUTH išteklių centrai. Daugiau apie Youth@Work galite sužinoti www.youthatworkpartnership.org ir mūsų socialinės žiniasklaidos kanaluose (nuorodų ieškokite renginio programoje).

Konferencijos tikslai ir uždaviniai:

– Ištirti įsidarbinimo ir verslumo galimybes skaitmeniniame ir ekologiškame sektoriuose, skaitmeninimo proceso poveikį aplinkai ir stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą;

– Sukurti erdvę skaitmeniniams inovatoriams ir ekologiškiems antrepreneriams užmegzti ryšius su darbo su jaunimu praktikais ir kitomis atitinkamomis tikslinėmis grupėmis;

– Diskutuoti ir dalytis galimomis politinėmis intervencijomis skatinant ekologiškas skaitmenines inovacijas ir pritaikant naujovių, užimtumo ir švietimo politiką.

Tikslinės grupės:

– Jaunieji inovatoriai ir antrepreneriai

– Švietimo sektorius (formalusis ir neformalusis), aukštasis mokslas, profesinis mokymas

– Darbo su jaunimu praktikai

– Verslo (Informacijos ir komunikacijos technologijos) ir žaliasis sektoriai

– Atitinkamos ministerijos ir kompetentingos institucijos, susijusios su jaunimu, informacinėmis ir ryšių technologijomis, švietimu, mokslu, darbu, aplinka

– Inovacijų ir startuolių fondai.

Organizacija stebi esamą COVID-19 situaciją

Šiuo metu veiklą planuojama organizuoti Kipre. Tuo atveju, jei COVID-19 situacija neleistų keliauti, organizatoriai ieškos galimybių organizuoti veiklą mišriu būdu arba nuotoliu.